Gå til sidens indhold

GF_INKLEJER_1

Langt navn

Antal beskæftigede inkl. ejer

Generel Beskrivelse

Angiver antal beskæftigede, inkl. ejer, i firmaet ultimo november.

Detaljeret beskrivelse

"Defineres på samme måde som variablen GF_ansatte_1. Dog lægges der henholdsvis 1 elle 2 ansatte til denne variabel for firmaer med bestemte juridiske ejerformer. Til enkeltmandsvirksomheder lægges 1 beskæftiget til, mens der til interresentskaber lægges 2 beskæftigede til. Endelig justeres antallet af beskæftigede i partsrederier afhængigt af ejerkredsen samt i visse kommanditselvskaber.

For 1999 er kun virksomheder dækket af Regnskabsstatstistikken inkluderet, og der er derfor betydeligt databrud mellem disse data og de følgende år.

Denne variabel er udgået i forbindelse med oprettelsen af serviceregistret for Generel Firmastatistik i 2017. Herefter er de gamle variable i stedet fortsat som standardversioner. Se ny variabel GF_INKLEJER.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel