Gå til sidens indhold

GF_EGUL_1

Langt navn

Egenkapital

Generel Beskrivelse

Egenkapital i kroner ultimo regnskabsårets afslutning.

Detaljeret beskrivelse

"Beregnes som aktiver i alt (AT) minus summen af hensatte forpligtelser og andre gældsforpligtelser. Variablen er beregnet ultimo regnskabsårets afslutning.

Internt databrud: Med tiden stigende branchedækning, jf. nedenfor under ""Population"". "

Denne variabel er udgået i forbindelse med oprettelsen af serviceregistret for Generel Firmastatistik i 2017. Herefter er de gamle variable i stedet fortsat som standardversioner. Se ny variabel GF_EGUL.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel