Gå til sidens indhold

GF_EGUL

Langt navn

Egenkapital

Generel Beskrivelse

Egenkapital i kroner ultimo regnskabsårets afslutning.

Detaljeret beskrivelse

Beregnes som aktiver i alt (AT) minus summen af hensatte forpligtelser og andre gældsforpligtelser. Variablen er beregnet ultimo regnskabsårets afslutning. Målt i kroner.

Internt databrud: Med tiden stigende branchedækning, jf. nedenfor under "Population".

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel