Gå til sidens indhold

GF_BRANCHE_03

Langt navn

Hovedbranche DB03

Generel Beskrivelse

Indeholder virksomheders branchekode, der beskriver virksomhedens økonomiske aktivitet.

Firmaets hovedbranche fastsæt i hht. reglerne i Branchekode jf. DB03 (Dansk Branchekode 2003).

Detaljeret beskrivelse

Variblen branche fra Danmarks Statistiks Erhvervsregister er tilpasset Firmastatistikken udelukkende ved at sætte "GF" foran variabelnavnet.

DB93 (1/1-93 , 31/12-02), DB03 (1/1-03 , 31/12-07) og DB07 (1/1-08 ,) er underopdelinger af EU's statistiske brancheklassifikation NACE . NACE rev. 2 (DB07) gælder i medlemsstaterne fra 1. januar 2008 og er en revideret udgave af NACE rev. 1.1. NACE-klassifikationen anvendes ikke kun af EU's medlemsstater, men også af lande udenfor EU, fx Norge, Island m.fl.

NACE rev. 2 er i meget stor udstrækning en underopdeling af ISIC rev. 4 , der er FN's statistiske klassifikation for økonomiske aktiviteter . På de to øverste niveauer er ISIC og NACE identiske. Denne ensartede brancheklassifikation gør det muligt at sammenligne statistikker over økonomiske aktiviteter internationalt.

DB07 har direkte overtaget strukturen og kodesystemet fra NACE rev. 2. Med enkelte undtagelser, jf. afsnit 2.2, indgår NACE-koden således som de første 4 cifre i den 6-cifrede danske branchekode. I DB07 er den 4-cifrede NACE-kode tilføjet et 2-cifret løbenummer.

Se i øvrigt http://www.dst.dk/db

Se i øvrigt variablen GF_BRANCHE_93

Værdisæt

D120105.TXT_GF_BRANCHE_03 - Hovedbranche DB03
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2003 31-12-2007 101000 Kulminer
01-01-2003 31-12-2007 102000 Brunkulslejer
01-01-2003 31-12-2007 103000 Tørvegrave
01-01-2003 31-12-2007 111000 Udvinding af råolie og naturgas
01-01-2003 31-12-2007 112000 Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding
01-01-2003 31-12-2007 120000 Brydning af uran- og thoriummalme
01-01-2003 31-12-2007 131000 Brydning af jernmalm
01-01-2003 31-12-2007 132000 Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme
01-01-2003 31-12-2007 141110 Brydning af sten
01-01-2003 31-12-2007 141120 Stenfiskeri
01-01-2003 31-12-2007 141200 Kalkbrud
01-01-2003 31-12-2007 141300 Skiferbrud
01-01-2003 31-12-2007 142100 Grus- og sandgrave, sandsugning
01-01-2003 31-12-2007 142200 Udvinding af ler og kaolin
01-01-2003 31-12-2007 143000 Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
01-01-2003 31-12-2007 144000 Saltudvinding
01-01-2003 31-12-2007 145000 Anden råstofudvinding i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 151110 Svineslagterier
01-01-2003 31-12-2007 151120 Kreaturslagterier
01-01-2003 31-12-2007 151130 Tarmrenserier
01-01-2003 31-12-2007 151140 Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker
01-01-2003 31-12-2007 151200 Fjerkræslagterier
01-01-2003 31-12-2007 151310 Fremstilling af færdigretter
01-01-2003 31-12-2007 151390 Kødforarbejdning i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 152010 Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker
01-01-2003 31-12-2007 152020 Røgning og saltning af fisk
01-01-2003 31-12-2007 152030 Fiskemelsfabrikker
01-01-2003 31-12-2007 153100 Forarbejdning og konservering af kartofler
01-01-2003 31-12-2007 153200 Fremstilling af frugt- og grønsagssaft
01-01-2003 31-12-2007 153300 Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 154100 Fremstilling af råolier og fedtstoffer
01-01-2003 31-12-2007 154200 Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer
01-01-2003 31-12-2007 154300 Margarinefabrikker mv.
01-01-2003 31-12-2007 155110 Mejerier samt ostefremstilling
01-01-2003 31-12-2007 155120 Mælkekondenseringsfabrikker
01-01-2003 31-12-2007 155200 Fremstilling af konsumis
01-01-2003 31-12-2007 156110 Fremstilling af mølleriprodukter
01-01-2003 31-12-2007 156120 Industriel fremstilling og forædling af frø
01-01-2003 31-12-2007 156200 Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter
01-01-2003 31-12-2007 157110 Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl
01-01-2003 31-12-2007 157120 Fremstilling af færdige foderblandinger til dam- og havbrug
01-01-2003 31-12-2007 157200 Fremstilling af færdigt foder til kæledyr
01-01-2003 31-12-2007 158110 Brødfabrikker
01-01-2003 31-12-2007 158120 Bagerforretninger
01-01-2003 31-12-2007 158200 Fremstilling af kager og kiks
01-01-2003 31-12-2007 158300 Sukkerfabrikker og -raffinaderier
01-01-2003 31-12-2007 158400 Chokolade- og sukkervarefabrikker
01-01-2003 31-12-2007 158500 Fremstilling af pastaprodukter og lignende varer
01-01-2003 31-12-2007 158600 Forarbejdning af te og kaffe
01-01-2003 31-12-2007 158700 Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv.
01-01-2003 31-12-2007 158800 Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad
01-01-2003 31-12-2007 158910 Fremstilling af kosttilskud
01-01-2003 31-12-2007 158920 Fremstilling af andre fødevarer i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 159100 Fremstilling af spiritus
01-01-2003 31-12-2007 159200 Fremstilling af råsprit
01-01-2003 31-12-2007 159300 Fremstilling af vin
01-01-2003 31-12-2007 159400 Fremstilling af frugtvin undtagen fra druer
01-01-2003 31-12-2007 159500 Fremstilling af vermouth mv.
01-01-2003 31-12-2007 159600 Bryggerier
01-01-2003 31-12-2007 159700 Maltfabrikker
01-01-2003 31-12-2007 159800 Mineralvandsfabrikker mv.
01-01-2003 31-12-2007 160000 Tobaksindustri
01-01-2003 31-12-2007 171000 Forbehandling og spinding af tekstilfibre
01-01-2003 31-12-2007 172000 Vævning af tekstiler
01-01-2003 31-12-2007 173000 Færdigbehandling af tekstiler
01-01-2003 31-12-2007 174010 Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv.
01-01-2003 31-12-2007 174020 Fremstilling af boligtekstiler
01-01-2003 31-12-2007 174090 Fremstilling af andre færdige tekstilvarer i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 175100 Tæppefabrikker
01-01-2003 31-12-2007 175210 Rebslagerier
01-01-2003 31-12-2007 175220 Fiskenetfabrikker (vodbindere)
01-01-2003 31-12-2007 175300 Fremstilling af fiberdug og varer heraf undtagen beklædningsartikler
01-01-2003 31-12-2007 175400 Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 176000 Fremstilling af trikotagestoffer
01-01-2003 31-12-2007 177100 Strømpefabrikker
01-01-2003 31-12-2007 177200 Fremstilling af pullovere, cardigans mv.
01-01-2003 31-12-2007 181000 Fremstilling af læderbeklædning
01-01-2003 31-12-2007 182100 Fremstilling af arbejdsbeklædning
01-01-2003 31-12-2007 182200 Fremstilling af overtøj, kjoler, bukser mv.
01-01-2003 31-12-2007 182310 Fremstilling af skjorter
01-01-2003 31-12-2007 182390 Fremstilling af anden underbeklædning
01-01-2003 31-12-2007 182410 Fremstilling af babytøj
01-01-2003 31-12-2007 182490 Beklædningsindustri i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 183000 Pelsberedning samt buntmagerier
01-01-2003 31-12-2007 191000 Garverier
01-01-2003 31-12-2007 192000 Fremstilling af tasker, kufferter mv.
01-01-2003 31-12-2007 193010 Skotøjsfabrikker
01-01-2003 31-12-2007 193020 Træskofabrikker
01-01-2003 31-12-2007 201010 Savværker
01-01-2003 31-12-2007 201020 Træimprægneringsvirksomheder mv.
01-01-2003 31-12-2007 202000 Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv.
01-01-2003 31-12-2007 203010 Fremstilling af ramme- og møbellister
01-01-2003 31-12-2007 203020 Fremstilling af dele af træ til bygninger
01-01-2003 31-12-2007 203030 Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ
01-01-2003 31-12-2007 204000 Træemballagefabrikker
01-01-2003 31-12-2007 205110 Trædrejere
01-01-2003 31-12-2007 205120 Ligkistefabrikker
01-01-2003 31-12-2007 205190 Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 205200 Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
01-01-2003 31-12-2007 211100 Fremstilling af papirmasse
01-01-2003 31-12-2007 211200 Fremstilling af papir og pap
01-01-2003 31-12-2007 212100 Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap
01-01-2003 31-12-2007 212200 Fremstilling af husholdnings- og toiletartikler af papir og pap
01-01-2003 31-12-2007 212300 Fremstilling af kontorartikler af papir og pap
01-01-2003 31-12-2007 212400 Fremstilling af tapet
01-01-2003 31-12-2007 212500 Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n.
01-01-2003 31-12-2007 221110 Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri
01-01-2003 31-12-2007 221120 Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri
01-01-2003 31-12-2007 221210 Udgivelse af dagblade med eget trykkeri
01-01-2003 31-12-2007 221220 Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri
01-01-2003 31-12-2007 221310 Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri
01-01-2003 31-12-2007 221320 Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri
01-01-2003 31-12-2007 221330 Udgivelse af distrikts- og annonceblade med eget trykkeri
01-01-2003 31-12-2007 221340 Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri
01-01-2003 31-12-2007 221400 Udgivelse af lydoptagelser
01-01-2003 31-12-2007 221500 Anden udgivervirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 222100 Avistrykkerier
01-01-2003 31-12-2007 222210 Bogtrykkerier og offsettrykkerier
01-01-2003 31-12-2007 222230 Serigrafiske trykkerier
01-01-2003 31-12-2007 222290 Andre trykkerier i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 222300 Bogbinderier
01-01-2003 31-12-2007 222400 Prepress-arbejde
01-01-2003 31-12-2007 222500 Anden virksomhed i forbindelse med trykning
01-01-2003 31-12-2007 223100 Reproduktion af lydoptagelser
01-01-2003 31-12-2007 223200 Reproduktion af videooptagelser
01-01-2003 31-12-2007 223300 Reproduktion af it-medier
01-01-2003 31-12-2007 231000 Fremstilling af koks mv.
01-01-2003 31-12-2007 232000 Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
01-01-2003 31-12-2007 233000 Oparbejdning af nukleart brændsel
01-01-2003 31-12-2007 241100 Fremstilling af industrigasser
01-01-2003 31-12-2007 241200 Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
01-01-2003 31-12-2007 241300 Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier
01-01-2003 31-12-2007 241400 Fremstilling af andre organiske basiskemikalier
01-01-2003 31-12-2007 241500 Fremstilling af kunstgødning mv.
01-01-2003 31-12-2007 241600 Fremstilling af basisplast
01-01-2003 31-12-2007 241700 Fremstilling af syntetisk gummi
01-01-2003 31-12-2007 242000 Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
01-01-2003 31-12-2007 243000 Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer
01-01-2003 31-12-2007 244100 Fremstilling af farmaceutiske råvarer
01-01-2003 31-12-2007 244200 Medicinalvarefabrikker
01-01-2003 31-12-2007 245110 Sæbe- og vaskemiddelfabrikker
01-01-2003 31-12-2007 245120 Fremstilling af voks samt pudse- og rensemidler
01-01-2003 31-12-2007 245200 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.
01-01-2003 31-12-2007 246100 Fremstilling af sprængstoffer mv.
01-01-2003 31-12-2007 246200 Limfabrikker
01-01-2003 31-12-2007 246300 Fremstilling af æteriske olier
01-01-2003 31-12-2007 246400 Fremstilling af fotokemiske produkter
01-01-2003 31-12-2007 246500 Fremstilling af uindspillede medier
01-01-2003 31-12-2007 246600 Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 247000 Fremstilling af kemofibre
01-01-2003 31-12-2007 251100 Fremstilling af gummidæk og gummislanger
01-01-2003 31-12-2007 251200 Vulkanisering
01-01-2003 31-12-2007 251300 Fremstilling af andre gummiprodukter
01-01-2003 31-12-2007 252110 Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast
01-01-2003 31-12-2007 252120 Fremstilling af rør og slanger af plast
01-01-2003 31-12-2007 252130 Fremstilling af stænger og profiler af plast
01-01-2003 31-12-2007 252200 Fremstilling af plastemballage
01-01-2003 31-12-2007 252310 Fremstilling af sanitetsartikler af plast
01-01-2003 31-12-2007 252390 Fremstilling af andre bygningsartikler af plast
01-01-2003 31-12-2007 252410 Fremstilling af kontor- og skoleartikler af plast
01-01-2003 31-12-2007 252420 Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast
01-01-2003 31-12-2007 252490 Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 261100 Fremstilling af planglas
01-01-2003 31-12-2007 261200 Formning og forarbejdning af planglas
01-01-2003 31-12-2007 261300 Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
01-01-2003 31-12-2007 261400 Fremstilling af glasfiber og visse varer heraf
01-01-2003 31-12-2007 261500 Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 262100 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
01-01-2003 31-12-2007 262200 Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
01-01-2003 31-12-2007 262300 Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
01-01-2003 31-12-2007 262400 Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
01-01-2003 31-12-2007 262500 Fremstilling af andre keramiske produkter
01-01-2003 31-12-2007 262600 Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkter
01-01-2003 31-12-2007 263000 Fremstilling af fliser og kakler
01-01-2003 31-12-2007 264000 Teglværker
01-01-2003 31-12-2007 265100 Cementfabrikker
01-01-2003 31-12-2007 265200 Kalkværker
01-01-2003 31-12-2007 265300 Fremstilling af gips
01-01-2003 31-12-2007 266110 Betonvarefabrikker
01-01-2003 31-12-2007 266120 Betonelementfabrikker
01-01-2003 31-12-2007 266200 Fremstilling af byggematerialer af gips
01-01-2003 31-12-2007 266300 Fremstilling af færdigblandet beton
01-01-2003 31-12-2007 266400 Mørtelværker
01-01-2003 31-12-2007 266500 Fremstilling af fibercementprodukter
01-01-2003 31-12-2007 266600 Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
01-01-2003 31-12-2007 267000 Stenhuggere
01-01-2003 31-12-2007 268100 Fremstilling af slibemidler
01-01-2003 31-12-2007 268210 Asfalt- og tagpapfabrikker
01-01-2003 31-12-2007 268220 Stenuldsfabrikker
01-01-2003 31-12-2007 268290 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 271000 Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
01-01-2003 31-12-2007 272100 Fremstilling af støbte jern- og stålrør
01-01-2003 31-12-2007 272200 Fremstilling af jern- og stålrør (undtagen støbte rør)
01-01-2003 31-12-2007 273100 Koldtrækning af jern og stål
01-01-2003 31-12-2007 273200 Koldvalsning af jern- og stålbånd
01-01-2003 31-12-2007 273300 Koldbehandling af jern og stål
01-01-2003 31-12-2007 273400 Trådtrækning af stål
01-01-2003 31-12-2007 273500 Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 274100 Fremstilling af ædelmetaller
01-01-2003 31-12-2007 274200 Fremstilling af aluminium og komponenter heraf
01-01-2003 31-12-2007 274300 Fremstilling af bly, zink og tin og komponenter heraf
01-01-2003 31-12-2007 274400 Fremstilling af kobber og komponenter heraf
01-01-2003 31-12-2007 274500 Fremstilling af andre ikke-jernholdige metaller og komponenter heraf
01-01-2003 31-12-2007 275100 Støbning af jernprodukter
01-01-2003 31-12-2007 275200 Støbning af stålprodukter
01-01-2003 31-12-2007 275300 Støbning af letmetalprodukter
01-01-2003 31-12-2007 275400 Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
01-01-2003 31-12-2007 281100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
01-01-2003 31-12-2007 281200 Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal
01-01-2003 31-12-2007 282100 Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal
01-01-2003 31-12-2007 282200 Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
01-01-2003 31-12-2007 283000 Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
01-01-2003 31-12-2007 284000 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
01-01-2003 31-12-2007 285100 Overfladebehandling af metal
01-01-2003 31-12-2007 285200 Almindelige maskinforarbejdningsprocesser
01-01-2003 31-12-2007 286100 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
01-01-2003 31-12-2007 286200 Fremstilling af håndværktøj
01-01-2003 31-12-2007 286310 Låsefabrikker
01-01-2003 31-12-2007 286320 Fremstilling af metalbeslag
01-01-2003 31-12-2007 287100 Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
01-01-2003 31-12-2007 287200 Fremstilling af dåser mv. og lukkeanordninger af metal
01-01-2003 31-12-2007 287300 Fremstilling af trådvarer
01-01-2003 31-12-2007 287400 Fremstilling af bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre
01-01-2003 31-12-2007 287510 Fremstilling af metalskilte
01-01-2003 31-12-2007 287520 Fremstilling af sanitets- og husholdningsartikler af metal
01-01-2003 31-12-2007 287590 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 291110 Skibsmotorfabrikker
01-01-2003 31-12-2007 291120 Reparation af skibsmotorer
01-01-2003 31-12-2007 291190 Fremstilling af andre motorer og turbiner
01-01-2003 31-12-2007 291210 Fremstilling af luftpumper og -kompressorer
01-01-2003 31-12-2007 291220 Fremstilling af væskepumper
01-01-2003 31-12-2007 291230 Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner
01-01-2003 31-12-2007 291300 Fremstilling af haner og ventiler
01-01-2003 31-12-2007 291400 Fremstilling af aksler, lejer og udvekslinger
01-01-2003 31-12-2007 292100 Fremstilling af ovne og fyringsaggregater
01-01-2003 31-12-2007 292210 Fremstilling af båndtransportører og elevatorer
01-01-2003 31-12-2007 292220 Fremstilling af kraner samt talje- og hejseværker
01-01-2003 31-12-2007 292230 Fremstilling af trucks
01-01-2003 31-12-2007 292290 Fremstilling af andet håndteringsudstyr
01-01-2003 31-12-2007 292310 Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug
01-01-2003 31-12-2007 292320 Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til erhvervsmæssigt brug
01-01-2003 31-12-2007 292410 Vægtfabrikker
01-01-2003 31-12-2007 292420 Fremstilling af emballeringsmaskiner
01-01-2003 31-12-2007 292430 Fremstilling af højtryksrensere, ildslukkere, sandblæsere mv.
01-01-2003 31-12-2007 292490 Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv.
01-01-2003 31-12-2007 293100 Fremstilling af traktorer
01-01-2003 31-12-2007 293210 Fremstilling af høstmaskiner mv.
01-01-2003 31-12-2007 293220 Fremstilling af jordbearbejdningsmaskiner til landbrug
01-01-2003 31-12-2007 293230 Fremstilling af maskiner til land-, have- og skovbrug i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 293240 Reparation af maskiner til land-, have- og skovbrug
01-01-2003 31-12-2007 294100 Fremstilling af håndholdt motordrevet værktøj
01-01-2003 31-12-2007 294200 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner til metalforarbejdning
01-01-2003 31-12-2007 294300 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n.
01-01-2003 31-12-2007 295100 Fremstilling af maskiner til metalindustri
01-01-2003 31-12-2007 295210 Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, beton og betonvarer
01-01-2003 31-12-2007 295290 Fremstilling af maskiner til entreprenørarbejde mv.
01-01-2003 31-12-2007 295310 Fremstilling af mejerimaskiner
01-01-2003 31-12-2007 295320 Fremstilling af maskiner og apparater til behandling af korn
01-01-2003 31-12-2007 295330 Fremstilling af maskiner til sukkervareindustri samt bagerimaskiner
01-01-2003 31-12-2007 295340 Fremstilling af maskiner til forarbejdning af kød, fjerkræ, fisk og skaldyr
01-01-2003 31-12-2007 295390 Fremstilling af andre maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustri
01-01-2003 31-12-2007 295400 Fremstilling af maskiner til beklædnings- og læderindustri
01-01-2003 31-12-2007 295500 Fremstilling af maskiner til papir- og papindustri
01-01-2003 31-12-2007 295610 Fremstilling af støbeforme
01-01-2003 31-12-2007 295620 Fremstilling af tørringsanlæg
01-01-2003 31-12-2007 295690 Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 296000 Fremstilling af våben og ammunition
01-01-2003 31-12-2007 297110 Fremstilling af køleskabe og dybfrysere til husholdningsbrug
01-01-2003 31-12-2007 297120 Fremstilling af elektriske komfurer, kogeapparater og ovne til husholdningsbrug
01-01-2003 31-12-2007 297130 Fremstilling af opvaske-, vaske- og tørremaskiner til husholdningsbrug
01-01-2003 31-12-2007 297190 Fremstilling af støvsugere, vandvarmere, el-radiatorer, kaffemaskiner mv. til husholdningsbrug
01-01-2003 31-12-2007 297200 Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne
01-01-2003 31-12-2007 300100 Fremstilling af kontormaskiner
01-01-2003 31-12-2007 300200 Fremstilling af computere og andet it-udstyr
01-01-2003 31-12-2007 311010 Fremstilling af elmotorer og generatorer
01-01-2003 31-12-2007 311020 Fremstilling af generatorsæt med forbrændingsmotor mv.
01-01-2003 31-12-2007 311030 Fremstilling af transformatorer og omformere
01-01-2003 31-12-2007 311040 Fremstilling af vindmøller og dele hertil
01-01-2003 31-12-2007 312010 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler
01-01-2003 31-12-2007 312090 Fremstilling af elektriske afbrydere, relæer, sikringer mv.
01-01-2003 31-12-2007 313000 Fremstilling af isolerede ledninger og kabler
01-01-2003 31-12-2007 314000 Akkumulator- og tørelementfabrikker
01-01-2003 31-12-2007 315000 Fremstilling af belysningsarmaturer mv.
01-01-2003 31-12-2007 316100 Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer i.a.n.
01-01-2003 31-12-2007 316210 Fremstilling af elektrisk trafikreguleringsudstyr
01-01-2003 31-12-2007 316220 Elektromekaniske værksteder
01-01-2003 31-12-2007 316290 Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 321010 Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb
01-01-2003 31-12-2007 321090 Fremstilling af halvlederkomponenter, kondensatorer, modstande mv.
01-01-2003 31-12-2007 322010 Fremstilling af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni
01-01-2003 31-12-2007 322020 Fremstilling af telefonapparater og -anlæg samt telefaxapparater
01-01-2003 31-12-2007 323010 Fremstilling af radioer, fjernsyn mv.
01-01-2003 31-12-2007 323020 Fremstilling af højtalere mv.
01-01-2003 31-12-2007 323030 Fremstilling af antenner og antenneanlæg
01-01-2003 31-12-2007 331010 Fremstilling af kanyler, sprøjter, katetre og infusionssæt
01-01-2003 31-12-2007 331020 Fremstilling af høreapparater og dele hertil
01-01-2003 31-12-2007 331030 Fremstilling af elektrodiagnostiske apparater
01-01-2003 31-12-2007 331040 Fremstilling af inventar til medicinsk og dental brug
01-01-2003 31-12-2007 331090 Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, proteser mv.
01-01-2003 31-12-2007 332010 Fremstilling af navigationsudstyr
01-01-2003 31-12-2007 332020 Fremstilling af apparater til måling af forbrug, tryk mv. i væsker og gasser
01-01-2003 31-12-2007 332030 Fremstilling af apparater til måling eller kontrol af elektriske størrelser
01-01-2003 31-12-2007 332040 Fremstilling af instrumenter og apparater til brug ved fysiske og kemiske analyser
01-01-2003 31-12-2007 332090 Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr
01-01-2003 31-12-2007 333000 Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg
01-01-2003 31-12-2007 334010 Fremstilling af brilleglas og optiske instrumenter mv.
01-01-2003 31-12-2007 334020 Fremstilling af reproduktionskameraer
01-01-2003 31-12-2007 334090 Fremstilling af fotografisk og kinematografisk udstyr i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 335000 Fremstilling af ure
01-01-2003 31-12-2007 341000 Bilfabrikker
01-01-2003 31-12-2007 342000 Karosserifabrikker
01-01-2003 31-12-2007 343000 Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer
01-01-2003 31-12-2007 351100 Bygning og reparation af skibe
01-01-2003 31-12-2007 351200 Bygning og reparation af både
01-01-2003 31-12-2007 352000 Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv.
01-01-2003 31-12-2007 353000 Flyfabrikker og -værksteder
01-01-2003 31-12-2007 354100 Fremstilling af motorcykler og knallerter
01-01-2003 31-12-2007 354200 Fremstilling af cykler
01-01-2003 31-12-2007 354300 Fremstilling af invalidekøretøjer
01-01-2003 31-12-2007 355000 Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 361110 Fremstilling af stole og andre siddemøbler
01-01-2003 31-12-2007 361120 Møbelpolstrervirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 361200 Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole
01-01-2003 31-12-2007 361300 Fremstilling af køkkenelementer og -møbler mv.
01-01-2003 31-12-2007 361410 Fremstilling af andre møbler til boliger
01-01-2003 31-12-2007 361490 Møbellakererier, afsyring af møbler mv.
01-01-2003 31-12-2007 361500 Madrasfabrikker
01-01-2003 31-12-2007 362100 Fremstilling af mønter og medaljer
01-01-2003 31-12-2007 362210 Guld- og sølvvarefabrikker
01-01-2003 31-12-2007 362220 Guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer
01-01-2003 31-12-2007 363000 Fremstilling af musikinstrumenter
01-01-2003 31-12-2007 364000 Fremstilling af sportsrekvistitter
01-01-2003 31-12-2007 365000 Fremstilling af legetøj og spil
01-01-2003 31-12-2007 366100 Fremstilling af bijouterivarer
01-01-2003 31-12-2007 366200 Børstefabrikker
01-01-2003 31-12-2007 366310 Stearinlysfabrikker
01-01-2003 31-12-2007 366390 Fremstilling af andre varer i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 371000 Genbrug af metalaffaldsprodukter
01-01-2003 31-12-2007 372000 Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter
01-01-2003 31-12-2007 401100 Produktion af elektricitet
01-01-2003 31-12-2007 401200 Transmission af elektricitet
01-01-2003 31-12-2007 401300 Distribution af og handel med elektricitet
01-01-2003 31-12-2007 402100 Fremstilling af gas
01-01-2003 31-12-2007 402200 Distribution af og handel med gas gennem rørledninger
01-01-2003 31-12-2007 403000 Varmeforsyning
01-01-2003 31-12-2007 410000 Vandforsyning
01-01-2003 31-12-2007 451100 Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører
01-01-2003 31-12-2007 451200 Funderingsundersøgelser
01-01-2003 31-12-2007 452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
01-01-2003 31-12-2007 452200 Tagdækningsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 452510 Murerforretninger
01-01-2003 31-12-2007 452520 Brolæggermestre
01-01-2003 31-12-2007 452530 Kloakmestre
01-01-2003 31-12-2007 452540 Stilladsforretninger
01-01-2003 31-12-2007 452590 Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 453100 El-installation
01-01-2003 31-12-2007 453200 Isoleringsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 453300 VVS-installatører og blikkenslagerforretninger
01-01-2003 31-12-2007 454100 Stukkatørvirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 454200 Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
01-01-2003 31-12-2007 454310 Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 454320 Gulvafhøvling og gulvafslibning
01-01-2003 31-12-2007 454410 Malerforretninger
01-01-2003 31-12-2007 454420 Glarmesterforretninger
01-01-2003 31-12-2007 454500 Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 455000 Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale
01-01-2003 31-12-2007 501010 Engroshandel med biler mv.
01-01-2003 31-12-2007 501020 Detailhandel med biler
01-01-2003 31-12-2007 501030 Engros- og detailhandel med campingvogne mv.
01-01-2003 31-12-2007 502010 Autoreparationsværksteder
01-01-2003 31-12-2007 502020 Karosseriværksteder (pladesmede)
01-01-2003 31-12-2007 502030 Autoelektrikere
01-01-2003 31-12-2007 502040 Undervognsbehandling
01-01-2003 31-12-2007 502050 Autolakererier
01-01-2003 31-12-2007 502060 Dækservice
01-01-2003 31-12-2007 502090 Autoservice i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 503010 Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv.
01-01-2003 31-12-2007 503020 Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger)
01-01-2003 31-12-2007 504000 Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse heraf
01-01-2003 31-12-2007 505010 Servicestationer uden kiosksalg
01-01-2003 31-12-2007 505020 Servicestationer med kiosksalg
01-01-2003 31-12-2007 511100 Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
01-01-2003 31-12-2007 511200 Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien
01-01-2003 31-12-2007 511300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
01-01-2003 31-12-2007 511400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner
01-01-2003 31-12-2007 511500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
01-01-2003 31-12-2007 511600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer
01-01-2003 31-12-2007 511710 Fiskeauktioner
01-01-2003 31-12-2007 511790 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-2003 31-12-2007 511800 Agenturhandel med andet specialiseret sortiment
01-01-2003 31-12-2007 511900 Agenturhandel med blandet sortiment
01-01-2003 31-12-2007 512100 Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer
01-01-2003 31-12-2007 512200 Engroshandel med blomster og planter
01-01-2003 31-12-2007 512300 Engroshandel med levende dyr
01-01-2003 31-12-2007 512400 Engroshandel med råhuder, skind og læder
01-01-2003 31-12-2007 512500 Engroshandel med råtobak
01-01-2003 31-12-2007 513100 Engroshandel med frugt og grønsager
01-01-2003 31-12-2007 513200 Engroshandel med kød og kødprodukter
01-01-2003 31-12-2007 513300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer
01-01-2003 31-12-2007 513410 Engroshandel med øl og mineralvand
01-01-2003 31-12-2007 513420 Engroshandel med vin og spiritus
01-01-2003 31-12-2007 513490 Engroshandel med frugt- og grønsagssaft mv.
01-01-2003 31-12-2007 513500 Engroshandel med tobaksvarer
01-01-2003 31-12-2007 513600 Engroshandel med brød, kager, sukker, chokolade og sukkervarer, fx slik
01-01-2003 31-12-2007 513700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
01-01-2003 31-12-2007 513810 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
01-01-2003 31-12-2007 513830 Engroshandel med helsekostprodukter
01-01-2003 31-12-2007 513890 Anden specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-2003 31-12-2007 513900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-2003 31-12-2007 514100 Engroshandel med tekstiler
01-01-2003 31-12-2007 514210 Engroshandel med beklædning
01-01-2003 31-12-2007 514220 Engroshandel med fodtøj
01-01-2003 31-12-2007 514310 Engroshandel med hårde hvidevarer
01-01-2003 31-12-2007 514320 Engroshandel med radio og tv mv.
01-01-2003 31-12-2007 514330 Engroshandel med indspillede og uindspillede videobånd, cd'er, dvd'er mv.
01-01-2003 31-12-2007 514340 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler
01-01-2003 31-12-2007 514410 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer
01-01-2003 31-12-2007 514420 Engroshandel med rengøringsmidler
01-01-2003 31-12-2007 514500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik
01-01-2003 31-12-2007 514610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler
01-01-2003 31-12-2007 514620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler
01-01-2003 31-12-2007 514705 Engroshandel med møbler
01-01-2003 31-12-2007 514710 Engroshandel med tæpper
01-01-2003 31-12-2007 514715 Engroshandel med guld- og sølvvarer
01-01-2003 31-12-2007 514720 Engroshandel med ure og optik
01-01-2003 31-12-2007 514725 Engroshandel med fotografiske artikler
01-01-2003 31-12-2007 514730 Engroshandel med cykler og knallerter
01-01-2003 31-12-2007 514735 Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde
01-01-2003 31-12-2007 514740 Engroshandel med legetøj og spil
01-01-2003 31-12-2007 514745 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer
01-01-2003 31-12-2007 514750 Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk
01-01-2003 31-12-2007 514790 Engroshandel med andre husholdningsartikler
01-01-2003 31-12-2007 515100 Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv.
01-01-2003 31-12-2007 515200 Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme
01-01-2003 31-12-2007 515310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
01-01-2003 31-12-2007 515320 Engroshandel med lak, maling, tapet, malerpensler mv.
01-01-2003 31-12-2007 515400 Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør
01-01-2003 31-12-2007 515500 Engroshandel med kemiske produkter
01-01-2003 31-12-2007 515610 Engroshandel med emballageartikler
01-01-2003 31-12-2007 515690 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
01-01-2003 31-12-2007 515700 Engroshandel med affaldsprodukter
01-01-2003 31-12-2007 518100 Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ
01-01-2003 31-12-2007 518200 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 518300 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
01-01-2003 31-12-2007 518410 Engroshandel med computere og it-udstyr
01-01-2003 31-12-2007 518420 Engroshandel med telekommunikationsudstyr
01-01-2003 31-12-2007 518500 Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr
01-01-2003 31-12-2007 518600 Engroshandel med elektroniske komponenter
01-01-2003 31-12-2007 518710 Engroshandel med el-installationsmateriel
01-01-2003 31-12-2007 518790 Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør
01-01-2003 31-12-2007 518800 Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer
01-01-2003 31-12-2007 519000 Anden engroshandel
01-01-2003 31-12-2007 521110 Kolonialhandel
01-01-2003 31-12-2007 521120 Døgnkiosker
01-01-2003 31-12-2007 521130 Supermarkeder
01-01-2003 31-12-2007 521140 Discountforretninger
01-01-2003 31-12-2007 521210 Varehuse
01-01-2003 31-12-2007 521220 Stormagasiner
01-01-2003 31-12-2007 522100 Frugt- og grøntforretninger
01-01-2003 31-12-2007 522200 Slagter- og viktualieforretninger
01-01-2003 31-12-2007 522300 Fisk- og vildtforretninger
01-01-2003 31-12-2007 522410 Brødudsalg
01-01-2003 31-12-2007 522420 Chokolade- og konfektureforretninger
01-01-2003 31-12-2007 522500 Vinforretninger
01-01-2003 31-12-2007 522600 Tobaksforretninger
01-01-2003 31-12-2007 522710 Osteforretninger
01-01-2003 31-12-2007 522730 Helsekostforretninger
01-01-2003 31-12-2007 522790 Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra specialforretninger i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 523100 Apoteker
01-01-2003 31-12-2007 523200 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
01-01-2003 31-12-2007 523310 Parfumerier
01-01-2003 31-12-2007 523320 Materialister
01-01-2003 31-12-2007 524100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
01-01-2003 31-12-2007 524210 Dametøjsforretninger
01-01-2003 31-12-2007 524220 Herretøjsforretninger
01-01-2003 31-12-2007 524230 Herre- og dametøjsforretninger (blandet)
01-01-2003 31-12-2007 524240 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
01-01-2003 31-12-2007 524310 Skotøjsforretninger
01-01-2003 31-12-2007 524320 Lædervareforretninger
01-01-2003 31-12-2007 524410 Møbelforretninger
01-01-2003 31-12-2007 524430 Boligtekstilforretninger
01-01-2003 31-12-2007 524440 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.
01-01-2003 31-12-2007 524450 Detailhandel med belysningsartikler
01-01-2003 31-12-2007 524510 Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
01-01-2003 31-12-2007 524520 Radio- og tv-forretninger
01-01-2003 31-12-2007 524530 Pladeforretninger
01-01-2003 31-12-2007 524540 Forhandlere af musikinstrumenter
01-01-2003 31-12-2007 524610 Isenkramforretninger
01-01-2003 31-12-2007 524620 Byggemarkeder
01-01-2003 31-12-2007 524630 Farve- og tapetforretninger
01-01-2003 31-12-2007 524700 Bog- og papirhandlere
01-01-2003 31-12-2007 524801 Tæppeforretninger
01-01-2003 31-12-2007 524805 Urmagerforretninger
01-01-2003 31-12-2007 524810 Urmager- og guldsmedeforretninger
01-01-2003 31-12-2007 524815 Guldsmede- og juvelerforretninger
01-01-2003 31-12-2007 524820 Optikere
01-01-2003 31-12-2007 524825 Fotoforretninger
01-01-2003 31-12-2007 524830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder)
01-01-2003 31-12-2007 524835 Kunsthandel og gallerivirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 524840 Frimærke- og møntforretninger
01-01-2003 31-12-2007 524845 Sportsforretninger
01-01-2003 31-12-2007 524850 Detailhandel med legetøj og spil
01-01-2003 31-12-2007 524855 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
01-01-2003 31-12-2007 524860 Cykel- og knallertforretninger
01-01-2003 31-12-2007 524866 Detailhandel med computere og standardsoftware
01-01-2003 31-12-2007 524867 Detailhandel med kontormaskiner
01-01-2003 31-12-2007 524870 Detailhandel med telekommunikationsudstyr
01-01-2003 31-12-2007 524875 Blomsterforretninger
01-01-2003 31-12-2007 524880 Planteforhandlere og havecentre
01-01-2003 31-12-2007 524885 Dyrehandel
01-01-2003 31-12-2007 524890 Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbrug
01-01-2003 31-12-2007 524895 Pornobutikker
01-01-2003 31-12-2007 524899 Detailhandel med andre varer
01-01-2003 31-12-2007 525010 Bogantikvariater
01-01-2003 31-12-2007 525020 Antikvitetsforretninger
01-01-2003 31-12-2007 525090 Andre forhandlere af brugte varer
01-01-2003 31-12-2007 526100 Detailhandel fra postordreforretninger
01-01-2003 31-12-2007 526210 Frugt- og grøntstader
01-01-2003 31-12-2007 526290 Anden detailhandel fra stadepladser og markeder
01-01-2003 31-12-2007 526300 Anden detailhandel bortset fra butikshandel
01-01-2003 31-12-2007 527100 Reparation af sko eller andre lædervarer
01-01-2003 31-12-2007 527210 Reparation af elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
01-01-2003 31-12-2007 527220 Radio- og tv-reparationsværksteder
01-01-2003 31-12-2007 527300 Reparation af ure
01-01-2003 31-12-2007 527410 Cykelreparationsværksteder
01-01-2003 31-12-2007 527420 Låsesmede
01-01-2003 31-12-2007 527490 Anden reparationsvirksomhed af varer til personligt brug eller husholdningsbrug
01-01-2003 31-12-2007 551010 Hoteller
01-01-2003 31-12-2007 551020 Konferencecentre og kursusejendomme
01-01-2003 31-12-2007 552100 Vandrehjem
01-01-2003 31-12-2007 552200 Campingpladser
01-01-2003 31-12-2007 552310 Feriecentre
01-01-2003 31-12-2007 552390 Andre faciliteter til korttidsophold
01-01-2003 31-12-2007 553010 Restauranter
01-01-2003 31-12-2007 553020 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.
01-01-2003 31-12-2007 553090 Selskabslokaler, forsamlingshuse mv.
01-01-2003 31-12-2007 554010 Værtshuse, bodegaer mv.
01-01-2003 31-12-2007 554020 Diskoteker og natklubber
01-01-2003 31-12-2007 554090 Caféer og kaffebarer mv.
01-01-2003 31-12-2007 555100 Kantiner
01-01-2003 31-12-2007 555200 Catering og diner transportable
01-01-2003 31-12-2007 601000 Jernbaner
01-01-2003 31-12-2007 602110 Bustrafik
01-01-2003 31-12-2007 602120 S-togstrafik, metro og anden sporbaseret trafik
01-01-2003 31-12-2007 602200 Taxikørsel
01-01-2003 31-12-2007 602300 Anden landpassagertransport
01-01-2003 31-12-2007 602410 Vognmandsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 602420 Flytteforretninger
01-01-2003 31-12-2007 603000 Rørtransport
01-01-2003 31-12-2007 611010 Rederivirksomhed, fragtfart
01-01-2003 31-12-2007 611020 Rederivirksomhed, færge- og passagerfart
01-01-2003 31-12-2007 612000 Transport ad indre vandveje
01-01-2003 31-12-2007 621000 Ruteflyvning
01-01-2003 31-12-2007 622010 Charterflyvning med passagerer
01-01-2003 31-12-2007 622020 Charterflyvning med gods
01-01-2003 31-12-2007 622030 Taxiflyvning mv.
01-01-2003 31-12-2007 623000 Rumfart
01-01-2003 31-12-2007 631100 Godsbehandling
01-01-2003 31-12-2007 631200 Oplagrings- og pakhusvirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 632110 Stationer, godsterminaler mv.
01-01-2003 31-12-2007 632120 Parkerings- og garageanlæg
01-01-2003 31-12-2007 632130 Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
01-01-2003 31-12-2007 632210 Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne)
01-01-2003 31-12-2007 632230 Fyrvæsen og lodserier
01-01-2003 31-12-2007 632240 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen
01-01-2003 31-12-2007 632300 Lufthavne mv.
01-01-2003 31-12-2007 633010 Turistbureauer
01-01-2003 31-12-2007 633020 Rejsebureauer, turarrangerende
01-01-2003 31-12-2007 633030 Rejsebureauer, billetformidlende
01-01-2003 31-12-2007 633040 Turistguidevirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 634010 Skibsmæglervirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 634020 Speditørvirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 634030 Vejere og målere
01-01-2003 31-12-2007 634090 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport
01-01-2003 31-12-2007 641100 Postvæsen
01-01-2003 31-12-2007 641200 Kurertjeneste og udbringning af dagblade
01-01-2003 31-12-2007 642010 Udbydere af fast telekommunikation
01-01-2003 31-12-2007 642020 Udbydere af trådløs kommunikation
01-01-2003 31-12-2007 642030 Udbydere af internetadgang
01-01-2003 31-12-2007 642040 Øvrig telekommunikation
01-01-2003 31-12-2007 651100 Danmarks Nationalbank
01-01-2003 31-12-2007 651200 Banker, sparekasser og andelskasser
01-01-2003 31-12-2007 652100 Finansiel leasing
01-01-2003 31-12-2007 652230 Realkreditinstitutter
01-01-2003 31-12-2007 652240 Andre kreditinstitutter
01-01-2003 31-12-2007 652250 Kreditformidling af andre end kreditinstitutter
01-01-2003 31-12-2007 652260 Finansieringsselskaber
01-01-2003 31-12-2007 652270 CMO-selskaber
01-01-2003 31-12-2007 652295 Anden udlånsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 652310 Investeringsforeninger
01-01-2003 31-12-2007 652315 Innovationsforeninger
01-01-2003 31-12-2007 652320 Investeringsselskaber
01-01-2003 31-12-2007 652325 Ventureselskaber
01-01-2003 31-12-2007 652330 Fondsmæglerselskaber
01-01-2003 31-12-2007 652340 Finansielle holdingselskaber
01-01-2003 31-12-2007 652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 660100 Livsforsikring
01-01-2003 31-12-2007 660210 Pensionskasser
01-01-2003 31-12-2007 660290 Anden pensionsforsikring
01-01-2003 31-12-2007 660310 Skadesforsikringsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 660320 Sygeforsikring
01-01-2003 31-12-2007 660390 Anden forsikringsvirksomhed i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 671100 Fondsbørsen mv.
01-01-2003 31-12-2007 671200 Børsmæglervirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 671300 Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 672010 Forsikringsagenturer
01-01-2003 31-12-2007 672090 Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 701100 Udstykning af fast ejendom
01-01-2003 31-12-2007 701200 Køb og salg af fast ejendom for egen regning
01-01-2003 31-12-2007 702010 Almennyttige boligselskaber
01-01-2003 31-12-2007 702020 Private andelsboligforeninger
01-01-2003 31-12-2007 702030 Anden udlejning af boliger
01-01-2003 31-12-2007 702040 Udlejning af erhvervsejendomme
01-01-2003 31-12-2007 703110 Ejendomsmæglere
01-01-2003 31-12-2007 703120 Boliganvisning
01-01-2003 31-12-2007 703130 Ferieboligudlejning
01-01-2003 31-12-2007 703210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis
01-01-2003 31-12-2007 703220 Ejerforeninger
01-01-2003 31-12-2007 711000 Biludlejning
01-01-2003 31-12-2007 712110 Udlejning af containere
01-01-2003 31-12-2007 712190 Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport
01-01-2003 31-12-2007 712200 Udlejning af skibe
01-01-2003 31-12-2007 712300 Udlejning af luftfartøjer
01-01-2003 31-12-2007 713100 Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr
01-01-2003 31-12-2007 713200 Udlejning af entreprenørmateriel
01-01-2003 31-12-2007 713310 Udlejning af computere og it-udstyr
01-01-2003 31-12-2007 713320 Udlejning af kontormaskiner
01-01-2003 31-12-2007 713400 Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 714010 Udlejning af videobånd og dvd'er
01-01-2003 31-12-2007 714090 Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 721000 Konsulentvirksomhed vedr. hardware
01-01-2003 31-12-2007 722100 Udvikling af standardsoftware
01-01-2003 31-12-2007 722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software
01-01-2003 31-12-2007 723000 Databehandling
01-01-2003 31-12-2007 724000 Databaseværter og -formidlere
01-01-2003 31-12-2007 725000 Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr
01-01-2003 31-12-2007 726000 Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 731000 Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik
01-01-2003 31-12-2007 732000 Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
01-01-2003 31-12-2007 741100 Advokatvirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 741300 Meningsmåling og markedsanalyse
01-01-2003 31-12-2007 741410 Landbrugskonsulenter
01-01-2003 31-12-2007 741490 Anden virksomhedsrådgivning
01-01-2003 31-12-2007 741500 Ikke-finansielle holdingselskaber
01-01-2003 31-12-2007 742010 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder
01-01-2003 31-12-2007 742020 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik
01-01-2003 31-12-2007 742030 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg
01-01-2003 31-12-2007 742040 Arkitektvirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 742050 Have- og landskabsarkitekter
01-01-2003 31-12-2007 742060 Geologiske undersøgelser og prospektering
01-01-2003 31-12-2007 742070 Landinspektører mv.
01-01-2003 31-12-2007 742080 Patentbureauer
01-01-2003 31-12-2007 742090 Anden teknisk rådgivning
01-01-2003 31-12-2007 743010 Kontrol af levnedsmidler
01-01-2003 31-12-2007 743020 Teknisk afprøvning og kontrol
01-01-2003 31-12-2007 743030 Miljøtekniske målinger og analyser
01-01-2003 31-12-2007 743090 Anden måling og teknisk analyse
01-01-2003 31-12-2007 744010 Reklamebureauvirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 744090 Anden reklamevirksomhed og reklameformidling
01-01-2003 31-12-2007 745010 Arbejdsformidling
01-01-2003 31-12-2007 745020 Vikarbureauer
01-01-2003 31-12-2007 745030 Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse
01-01-2003 31-12-2007 746000 Vagt- og overvågningsvirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 747010 Almindelig rengøring
01-01-2003 31-12-2007 747020 Specialiseret rengøring
01-01-2003 31-12-2007 747030 Vinduespolering
01-01-2003 31-12-2007 747040 Skorstensfejning
01-01-2003 31-12-2007 747050 Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse
01-01-2003 31-12-2007 748110 Fotografer
01-01-2003 31-12-2007 748120 Fotolaboratorier
01-01-2003 31-12-2007 748200 Pakkerier mv.
01-01-2003 31-12-2007 748510 Adresseringsbureauer
01-01-2003 31-12-2007 748520 Tolkning og oversættelse
01-01-2003 31-12-2007 748590 Anden kontorservice
01-01-2003 31-12-2007 748600 Call centres virksomhed
01-01-2003 31-12-2007 748710 Indretningsarkitekter
01-01-2003 31-12-2007 748720 Formgivning og industrielt design
01-01-2003 31-12-2007 748730 Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning
01-01-2003 31-12-2007 748740 Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter
01-01-2003 31-12-2007 748790 Anden forretningsservice i.a.n.
01-01-2003 31-12-2007 751100 Generelle offentlige tjenester
01-01-2003 31-12-2007 751200 Offentlig administration af sundhedsvæsen, undervisning og sociale forhold
01-01-2003 31-12-2007 751300 Offentlig administration vedrørende erhverv, infrastruktur mv.
01-01-2003 31-12-2007 751400 Offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontrol af den offentlige virksomhed
01-01-2003 31-12-2007 752100 Udenrigsanliggender
01-01-2003 31-12-2007 752200 Forsvar
01-01-2003 31-12-2007 752310 Domstole
01-01-2003 31-12-2007 752320 Fængselsvæsen
01-01-2003 31-12-2007 752400 Politiet
01-01-2003 31-12-2007 752500 Brandvæsen og redningskorps
01-01-2003 31-12-2007 753000 Socialforsikring
01-01-2003 31-12-2007 801010 Folkeskole o.l.
01-01-2003 31-12-2007 801020 Specialskoler for handicappede
01-01-2003 31-12-2007 801030 Ungdoms- og efterskoler
01-01-2003 31-12-2007 802100 Gymnasier, studenter- og HF-kurser
01-01-2003 31-12-2007 802220 Skoler med handels- og kontoruddannelser
01-01-2003 31-12-2007 802230 Skoler med industri- og håndværkeruddannelser
01-01-2003 31-12-2007 802240 Skoler med landbrugs- og levnedsmiddeluddannelser
01-01-2003 31-12-2007 802250 Skoler med transportuddannelser
01-01-2003 31-12-2007 802260 Skoler med sundheds- og omsorgsuddannelser
01-01-2003 31-12-2007 803010 Universiteter
01-01-2003 31-12-2007 803020 Lærerseminarier
01-01-2003 31-12-2007 803025 Pædagogseminarier
01-01-2003 31-12-2007 803030 Læreanstalter med humanistiske og kunstneriske uddannelser
01-01-2003 31-12-2007 803040 Læreanstalter med samfundsvidenskabelige uddannelser
01-01-2003 31-12-2007 803050 Læreanstalter med tekniske uddannelser
01-01-2003 31-12-2007 803060 Læreanstalter med landbrugsvidenskabelige uddannelser
01-01-2003 31-12-2007 803070 Læreanstalter med sundhedsuddannelser
01-01-2003 31-12-2007 803080 Officersskoler
01-01-2003 31-12-2007 803085 Politi- og forsvarsskoler
01-01-2003 31-12-2007 804100 Køreskoler mv.
01-01-2003 31-12-2007 804210 Skoler med erhvervsrettet voksenundervisning
01-01-2003 31-12-2007 804220 Folkehøjskoler
01-01-2003 31-12-2007 804230 Andre skoler med almendannende voksenundervisning
01-01-2003 31-12-2007 804290 Undervisning i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 851100 Hospitaler
01-01-2003 31-12-2007 851210 Alment praktiserende læger
01-01-2003 31-12-2007 851220 Praktiserende speciallæger og ambulatorier
01-01-2003 31-12-2007 851310 Praktiserende tandlæger
01-01-2003 31-12-2007 851320 Praktiserende kliniske tandteknikere
01-01-2003 31-12-2007 851410 Hjemmesygepleje og sundhedspleje
01-01-2003 31-12-2007 851420 Jordemødre og jordemodercentre
01-01-2003 31-12-2007 851430 Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter
01-01-2003 31-12-2007 851440 Psykologisk rådgivning
01-01-2003 31-12-2007 851450 Lægelaboratorier
01-01-2003 31-12-2007 851470 Kiropraktorer
01-01-2003 31-12-2007 851480 Fodplejere
01-01-2003 31-12-2007 851490 Andet sundhedsvæsen
01-01-2003 31-12-2007 852000 Dyrlæger
01-01-2003 31-12-2007 853110 Døgninstitutioner for børn og unge
01-01-2003 31-12-2007 853120 Familiepleje
01-01-2003 31-12-2007 853130 Institutioner for stofmisbrugere og alkoholskadede
01-01-2003 31-12-2007 853140 Døgninstitutioner for voksne med handicap
01-01-2003 31-12-2007 853150 Plejehjem og beskyttede boliger
01-01-2003 31-12-2007 853160 Forsorgshjem mv.
01-01-2003 31-12-2007 853190 Andre sociale foranstaltninger omfattende institutionsophold
01-01-2003 31-12-2007 853205 Dagplejemødre
01-01-2003 31-12-2007 853210 Vuggestuer
01-01-2003 31-12-2007 853215 Børnehaver
01-01-2003 31-12-2007 853220 Fritidshjem mv.
01-01-2003 31-12-2007 853225 Aldersintegrerede institutioner
01-01-2003 31-12-2007 853230 Fritidsklubber for unge
01-01-2003 31-12-2007 853235 Hjemmehjælp
01-01-2003 31-12-2007 853240 Dagcentre for ældre mv.
01-01-2003 31-12-2007 853245 Revalideringsinstitutioner
01-01-2003 31-12-2007 853250 Flygtninge- og asylcentre
01-01-2003 31-12-2007 853255 Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål
01-01-2003 31-12-2007 853260 Legater og fonde med velgørende formål
01-01-2003 31-12-2007 853290 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold
01-01-2003 31-12-2007 900100 Opsamling og behandling af spildevand
01-01-2003 31-12-2007 900210 Indsamling af affald
01-01-2003 31-12-2007 900220 Drift af affaldsbehandlingsanlæg
01-01-2003 31-12-2007 900310 Renovation, snerydning mv.
01-01-2003 31-12-2007 900320 Rensning af jord og grundvand
01-01-2003 31-12-2007 911100 Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer
01-01-2003 31-12-2007 911200 Faglige, oplysende foreninger
01-01-2003 31-12-2007 912000 Fagforeninger
01-01-2003 31-12-2007 913100 Religiøse institutioner og foreninger
01-01-2003 31-12-2007 913200 Politiske partier
01-01-2003 31-12-2007 913310 Lejerforeninger
01-01-2003 31-12-2007 913320 Friluftsorganisationer
01-01-2003 31-12-2007 913330 Andre politiske og ideologiske organisationer
01-01-2003 31-12-2007 913340 Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner
01-01-2003 31-12-2007 913390 Selskabelige foreninger, loger mv.
01-01-2003 31-12-2007 921100 Film- og videoproduktion
01-01-2003 31-12-2007 921200 Film- og videoformidling
01-01-2003 31-12-2007 921300 Biografer
01-01-2003 31-12-2007 922010 Tv-virksomhed
01-01-2003 31-12-2007 922020 Radiovirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 923110 Teater- og koncertvirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 923120 Selvstændigt udøvende kunstnere
01-01-2003 31-12-2007 923200 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.
01-01-2003 31-12-2007 923300 Forlystelsesparker
01-01-2003 31-12-2007 923400 Anden forlystelsesvirksomhed i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 924000 Pressebureauer
01-01-2003 31-12-2007 925110 Folkebiblioteker
01-01-2003 31-12-2007 925120 Forsknings- og universitetsbiblioteker
01-01-2003 31-12-2007 925130 Arkiver
01-01-2003 31-12-2007 925200 Museer
01-01-2003 31-12-2007 925300 Botaniske og zoologiske haver
01-01-2003 31-12-2007 926110 Idræts- og svømmehaller
01-01-2003 31-12-2007 926190 Andre sportsanlæg
01-01-2003 31-12-2007 926210 Idrætsklubber
01-01-2003 31-12-2007 926220 Lystbådehavne
01-01-2003 31-12-2007 926290 Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 927100 Lotteri- og anden spillevirksomhed
01-01-2003 31-12-2007 927200 Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 930110 Erhvervs- og institutionsvaskerier
01-01-2003 31-12-2007 930120 Selvbetjeningsvaskerier mv.
01-01-2003 31-12-2007 930130 Renserier
01-01-2003 31-12-2007 930210 Frisørsaloner
01-01-2003 31-12-2007 930220 Skønheds- og hudpleje
01-01-2003 31-12-2007 930310 Bedemænd
01-01-2003 31-12-2007 930320 Begravelsesvæsen
01-01-2003 31-12-2007 930400 Sol-, motions- og helsecentre mv.
01-01-2003 31-12-2007 930500 Anden servicevirksomhed i øvrigt
01-01-2003 31-12-2007 950000 Private husholdninger med ansat medhjælp
01-01-2003 31-12-2007 980000 Uoplyst
01-01-2003 31-12-2007 990000 Internationale organisationer mv.