Gå til sidens indhold

GF_BAV

Langt navn

Bruttoavance

Generel Beskrivelse

Bruttofortjenesten beregnes som omsætning minus vareforbrug minus køb af lønarbejde og underentrepriser. Målt i kroner.

Detaljeret beskrivelse

Variablen dannes på baggrund af variable fra regnskabsstatistikken efter denne opregningsmetode:

GF_BAV = (OMS + AUER + DLG) - (KRH + KENE + KLOE) - jvf. Regnskabsstatistikkens variable

OMS=omsætning AUER=Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver DLG=Ultimovarelager minus primovarelager

KRH=Køb af råvarer og hjælpematerialer - ekskl. køb af energi KENE=Køb af energi (ikke en højkvalitetsvariabel) KLOE=Køb af lønarbejde og underentrepriser

Internt databrud: Med tiden stigende branchedækning i Regnskabsstatistikken, jf. nedenfor under "Population".

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel