Gå til sidens indhold

GF_AINV

Langt navn

Investeringer, netto

Generel Beskrivelse

Investeringstilgang i alt minus investeringsafgang i alt. Målt i kroner.

Detaljeret beskrivelse

Investeringer tilgang (ATIT) minus investeringer afgang (AFAT ). For en detaljeret gennemgang af indholdet af variablene ATIT og AFAT henvises til regnskabsstatistikken.

Tilgang og afgang af anlægsaktiver, dvs. fast ejendom (grunde, bygninger mv.) og driftsmidler (maskiner, køretøjer, inventar mv.).

Tilgang opgøres til anskaffelsespris før afskrivninger og andre reguleringer og omfatter såvel købte som leasede aktiver. Afgang værdisættes til salgsprisen eller, hvor denne ikke kendes, til den nedskrevne værdi.

Internt databrud: Med tiden stigende branchedækning i Regnskabsstatistikken, jf. nedenfor under "Population".

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel