Gå til sidens indhold

GF_AAT

Langt navn

Anlægsaktiver i alt

Generel Beskrivelse

Anlægsaktiver i alt. Målt i kroner.

Detaljeret beskrivelse

Den del af formuen som er bestemt til vedvarende eje eller brug for firmaet, fx bygninger, maskiner, inventar, patenter, licenser samt langsigtede investeringer af finansiel karakter, fx aktier og obligationer.

Den del af formuen, som er bestemt til vedvarende eje eller brug for firmaet, fx bygninger, maskiner, inventar, patenter, licenser samt langsigtede investeringer af finansiel karakter, fx aktier og obligationer.

Variablen er hentet fra regnskabsstatistikken, og der henvises til denne for dokumentation.

Internt databrud: Med tiden stigende branchedækning i Regnskabsstatistikken, jf. nedenfor under "Population".

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel