Gå til sidens indhold

EJENDOMSTYPE

Langt navn

Ejendomstype

Generel Beskrivelse

Ejendomstype baseret på BBR inddeling

Detaljeret beskrivelse

EJENDOMSTYPE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2012 31-12-2012 0 Ejendomme i alt
01-01-2012 31-12-2012 100 Andre bygningsanlæg og haver
01-01-2012 31-12-2012 110 Stuehus til landbrugsejendom
01-01-2012 31-12-2012 120 Fritliggende enfamiliehus
01-01-2012 31-12-2012 130 Række-, kæde- eller dobbelthus
01-01-2012 31-12-2012 140 Etageboligbebyggelse
01-01-2012 31-12-2012 150 Kollegium
01-01-2012 31-12-2012 160 Døgninstitution
01-01-2012 31-12-2012 190 Anden bygning til helårsbeboelse
01-01-2012 31-12-2012 210 Bygning til prod. inden for landbrug, skovbrug, råstof
01-01-2012 31-12-2012 220 Bygning til industri- eller håndværksproduktion
01-01-2012 31-12-2012 230 El-, gas-, vand-, varmeværk
01-01-2012 31-12-2012 290 Anden bygning til produktion
01-01-2012 31-12-2012 310 Transport- og garageanlæg
01-01-2012 31-12-2012 320 Bygning til kontor, handel, lager, off. adm.
01-01-2012 31-12-2012 330 Bygning til hotel, restaurant, vaskeri mv.
01-01-2012 31-12-2012 390 Anden bygning til transport, handel
01-01-2012 31-12-2012 410 Bygning til biograf, teater, museum, kirke
01-01-2012 31-12-2012 420 Bygning til undervisning, forskning
01-01-2012 31-12-2012 430 Bygning til hospital mv.
01-01-2012 31-12-2012 440 Bygning til daginstitution
01-01-2012 31-12-2012 490 Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.
01-01-2012 31-12-2012 510 Sommerhus
01-01-2012 31-12-2012 520 Bygning til ferieformål
01-01-2012 31-12-2012 530 Bygning til idræt
01-01-2012 31-12-2012 540 Kolonihavehus
01-01-2012 31-12-2012 590 Anden bygning til fritidsformål
01-01-2012 31-12-2012 910 Garage
01-01-2012 31-12-2012 920 Carport
01-01-2012 31-12-2012 930 Udhus