Gå til sidens indhold

SOC_VI_UDV_BEV

Langt navn

Bevillinger til udvikling af indsatser på socialt hovedområde

Generel Beskrivelse

Bevillinger til udvikling af indsatser på socialt hovedområde i kr.

Detaljeret beskrivelse

Den samlede mængde af bevillinger under sociale formål der er givet til udvikling af indsatser. Dette dækker fx over udvikling af nye metoder eller samarbejdsformer, tilpasning og videreudvikling af internationale metoder/programmer/indsatser til en dansk kontekst m.v. Midler på denne variabel indgår også i variablen innovation.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel