Gå til sidens indhold

KUL_HO_KULA_BEV

Langt navn

Bevillinger til kulturmiljøer / landskaber

Generel Beskrivelse

Bevillinger givet til kulturmiljøer / landskaber i kr.

Detaljeret beskrivelse

Den samlede mængde af midler der er bevilget til hovedområdet kulturmiljøer/landskaber under kulturelle formål.

Værdifulde kulturmiljøer er: Geografisk afgrænsede områder, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling, og som er udpeget med retningslinjer i kommuneplanen, jf. planlovens §11 a, stk.1, nr. 15. En mild beskyttelse af en helhed af flere fysiske elementer og strukturer, der rummer en samlet fortælling. Dele af disse elementer kan være beskyttyede efter bestemmelserne ovenfor. Eksempel: Gl. Lejre landsby som helhed med marker omkring. Indenfor kulturmiljøet er der i dette tilfælde huse, fortidsminder og diger, der er beskyttede efter bygningsfredningsloven og museumslovend, men det behøver der ikke være. Det kan også være H. C. Ørstedsværket med kajanlæg, kraner, kullagre etc.

Landskabelige bevaringsværdier er områder med lanskabelig værdi, herunder større sammenhængende landskaber, som er udpeget med retningslinjer i kommuneplanen, jf. planlovens §11 a, stk. 1, nr. 16

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel