Gå til sidens indhold

KUL_HO_FRFO_BEV

Langt navn

Bevillinger til fredede fortidsminder

Generel Beskrivelse

Bevillinger givet til fredede fortidsminder i kr.

Detaljeret beskrivelse

Den samlede mængde af midler der er bevilget til hovedområdet fredede fortidsminder under kulturelle formål.

Dette er fortidsminder som er beskyttet af museumsloven § 29 e (nærmere bestemt i lovens bilag 1). Der er administrativ praksis for, at fortidsmindetyperne i bilag 1 skal være mindst 100 år for at kunne blive beskyttet. Eksempel: Københavns ældre befæstning med bl.a. Christianshavns Vold, Poskær stenhus (dysse på Mols).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel