Gå til sidens indhold

KUL_HO_FRBY_BEV

Langt navn

Bevillinger til fredede bygninger

Generel Beskrivelse

Bevillinger givet til fredede bygninger i kr.

Detaljeret beskrivelse

Den samlede mængde af midler der er bevilget til det hovedområdet fredede bygninger under kulturelle formål.

Dette er bygninger der er fredet i medfør af bygningsfredningslovens §3. Fredede bygninger og landskabsarkitektoniske værker skal som udgangspunkt være mindst 50 år gamle og rumme væsentlige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Alle bygninger opført før 1536 er automatisk fredet efterbygningsfredningslovens §4. Eksempel: Roskilde Palæ, Skolen ved Sundet, Spritfabrikken i Aalborg.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel