Gå til sidens indhold

KU_VI_HAED_BEV

Langt navn

Bevillinger til hæderspriser på kulturelt hovedområde

Generel Beskrivelse

Bevillinger givet til hæderspriser på kulturelt hovedområde i kr.

Detaljeret beskrivelse

Den samlede mængde af midler der er bevilget til hæderspriser under kulturelle formål. Midler på denne variabel indgår også i variablen andet.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel