Gå til sidens indhold

FUI_VI_BYG_BEV

Langt navn

Bevillinger til bygninger på videnskabeligt hovedområde

Generel Beskrivelse

Bevillinger givet til bygninger på videnskabeligt hovedområde i kr.

Detaljeret beskrivelse

Den samlede mængde af midler der er bevilget til bygninger under videnskabelige formål. Dette kan fx være midler til universitetsbygninger og videnskabelige museer. Midler på denne variabel indgår også i variablen anlæg.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel