Gå til sidens indhold

INDENLANDSK_SALG

Langt navn

Værdien af indenlandsk salg

Generel Beskrivelse

Indenlandsk_salg = salgsmoms*(100/25), hvor salgsmoms er feltet "Salgsmoms (udgående moms)" på momsangivelsen. Beløbet Indenlandsk_salg er eksklusive moms. Beløbet omfatter momsregistrerede virksomheders momspligtige indenlandske salg. Beløbene for de enkelte brancher offentliggøres i mio. kr. i Statistikbanken, men er lagret i 1.000 kr. i databasen.

Detaljeret beskrivelse

Beregnet variabel.

Indenlandsk_salg = salgsmoms*(100/25)

Indenlandsk_salg beregnes på baggrund af momsangivelsens felt "Salgsmoms (udgående moms)". Ved at gange med 100/25 fås den samlede værdi af firmaernes indenlandske salg. Der divideres 25, da det er gældende momssats.

Missing: Hvis firmaet ikke momsafregner, fx hvis firmaet fællesafregner, eller hvis firmaets primære aktivitet er at være et "holdingselskab" (så firmaets eneste formål er at afregne en samlet moms for en gruppe af andre firmaer). I de tilfælde fordeles momsen ud på firmaerne i gruppen efter samme fordeling som fordelingen af ansatte.

Værdien er angivet i 1.000 kr.

Databeskrivelse: Indenlandsk_salg stiger ekstraordinært fra 2011. Årsagen er ændringer i de EU-harmoniserede momsregler, der fra 1. januar 2011 betyder, at der bliver pålagt moms på fx salg af rejser og førstegangssalg af byggegrunde.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel