Gå til sidens indhold

INDENLANDSK_KOB

Langt navn

Værdien af indenlandsk køb

Generel Beskrivelse

Indenlandsk_køb=købsmoms(100/25)-((Import_moms_varer+Import_moms_ydelser)(100/25)), hvor købsmoms er momsangivelsens felt "Købsmoms", og Import_moms_varer er "Moms af varekøb i udlandet (både EU og tredjelande)", og Import_moms_ydelser er "Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt". Beløbet Indenlandsk_køb er eksklusive moms. Beløbet omfatter momsregistrerede virksomheders momspligtige indenlandske køb. Beløbene for de enkelte brancher offentliggøres i mio. kr. i Statistikbanken, men er lagret i 1.000 kr. i databasen.

Detaljeret beskrivelse

indenlandsk_kob = kob_ialt - import_varer - import_ydelser

Beregnet variabel. Indenlandsk_kob er kob_ialt fratrukket import_varer og import_ydelser. Dvs. indenlandsk_køb=købsmoms(100/25)-((Import_moms_varer+Import_moms_ydelser)(100/25)). Der divideres med 25, da det er gældende momssats.

Missing: Hvis firmaet ikke afregner moms på egne vegne, fx hvis firmaets eneste formål er at afregne en samlet moms for en gruppe af andre firmaer. I de tilfælde fordeles momsen ud på firmaerne i gruppen efter samme fordeling som fordelingen af ansatte.

Værdien er angivet i 1.000 kr.

Databeskrivelse: Indenlandsk_køb stiger fra 2011. Årsagen er indførslen af nye krav, der betyder, at firmaerne skal afgive oplysninger i den integrerede indberetningsløsning for EU-salg uden moms - også kaldet "Listesystemet" - for at dokumentere firmaets udgifter.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel