Gå til sidens indhold

IMPUTERET_ANDEL_GRP

Langt navn

Imputeret andel gruppe

Generel Beskrivelse

For hvert CVR-nummer, der er i gruppen, angives det, hvor stor en andel af salg_ialt, der er imputeret. Gruppenummeret dækker over de firmaer eller det firma, som momsen er beregnet for.

Detaljeret beskrivelse

Beregnet variabel.

Andel af salg_ialt under et gruppenummer, der er imputeret.

Hvis variablen har værdien 999, betyder det, at værdien mangler. Variablen kan have værdien 999, hvis gruppens salg_ialt ikke kan beregnes, fx hvis SE-nummeret i gruppen er stoppet med at afregne moms.

Værdien er angivet i pct. Hvis variablen har værdien 0 pct., er der ikke imputeret. Hvis værdien er 100 pct. er hele værdien for variablen imputeret for hele CVR-nummeret.

Databeskrivelse: Negative andele kan forekomme, fx hvis værdien af salg_ialt er negativ. Missing: fx i tilfælde med returvarer.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel