Gå til sidens indhold

IMPORT_YDELSER

Langt navn

Værdien af ydelseskøb i udlandet

Generel Beskrivelse

import_ydelser = import_moms_ydelser*(100/25)

Detaljeret beskrivelse

Beregnet variabel.

Import_ydelser beregnes på baggrund af import_moms_ydelser. Ved at gange med 100/25 fås den samlede værdi af ydelseskøb. Der divideres med 25, da det er gældende momssats.

Variablen Import_moms_ydelser angives på momsangivelsen i feltet "Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt".

Missing: Hvis firmaet ikke momsafregner, fx hvis firmaet fællesafregner, eller hvis firmaets primære aktivitet er at være et "holdingselskab" (så firmaets eneste formål er at afregne en samlet moms for en gruppe af andre firmaer). I de tilfælde fordeles momsen ud på firmaerne i gruppen efter samme fordeling som fordelingen af ansatte.

Værdien er angivet i 1.000 kr.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel