Gå til sidens indhold

FAELLES_FORDELT_JN

Langt navn

FAELLES_FORDELT_JN

Generel Beskrivelse

Angiver om CVR-nummeret deltager i en fællesafregning af moms, hvor en gruppe af firmaer afregner moms samlet, hvorfor momsen er blevet fordelt ved hjælp af fordelingen af beskæftigede i den gruppe, som enheden deltager i.

Detaljeret beskrivelse

Variablen er en baggrundsvariabel.

Hvis variablen har værdien J eller " Ja (Er fællesfordelt)", indgår CVR-nummeret i en gruppe, der afregner moms samlet. Momsen er fordelt via fordelingen af beskæftigede i den gruppe, som CVR-nummeret deltager i.

Har CVR-nummeret værdien J i variablen, kan man finde de øvrige CVR-numre, der indgår i gruppen for fællesafregningen via gruppenummeret, der findes i variablen GRP_nr.

Hvis variablen har værdien N eller " Nej (Ikke fællesfordelt)" bliver momsen ikke fællesafregnet for dette CVR-nummer.

Missing: Ingen.

Værdisæt

D520100.TXT_FAELLES_FORDELT_JN - FAELLES_FORDELT_JN
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
J Ja (Er fællesfordelt)
N Nej (Ikke fællesfordelt)