Gå til sidens indhold

EKSPORT_EU_YDELSER

Langt navn

Værdien af visse ydelsessalg uden moms til andre EU-lande

Generel Beskrivelse

Rubrik B - ydelser. Værdien af visse ydelsessalg uden moms til andre EU-lande. Indberettes til "EU-salg uden moms"

Detaljeret beskrivelse

Rubrik B - ydelser er en supplerende oplysning på momsangivelsen.

Salg af ydelser omfatter: - Værdien uden moms af ydelser leveret til momsregistrerede firmaer i andre EU-lande.

En række ydelser i andre EU-lande indberettes ikke her, f.eks. byggeydelser, personbefordring, restaurant- og cateringydelser eller korttidsudlejning af transportmidler.

Missing: Hvis firmaet ikke momsafregner, fx hvis firmaet fællesafregner, eller hvis firmaets primære aktivitet er at være et "holdingselskab" (så firmaets eneste formål er at afregne en samlet moms for en gruppe af andre firmaer). I de tilfælde fordeles momsen ud på firmaerne i gruppen efter samme fordeling som fordelingen af ansatte.

Værdien er angivet i 1.000 kr.

Databeskrivelse: Fra 1.januar 2010 benyttes omvendt betalingspligt ved salg af tjenesteydelser til EU-lande. Det betyder, at salg, der tidligere var momspligtigt i Danmark og i momsangivelsen indgik i indenlandsk salg herefter indgår i salg af ydelser til EU-lande. Det giver et databrud i den momsbaserede opgørelse af indenlandsk salg fra 2009 til 2010, og må antages samtidig at have medført et brud i eksporten af ydelser til EU.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel