Gå til sidens indhold

EKSPORT_EU_VARER

Langt navn

Værdien af varesalg til andre EU-lande

Generel Beskrivelse

Summen af følgende felter fra momsangivelsen:

Rubrik B - varer. Indberettes til "EU-salg uden moms". Værdien af varesalg uden moms til andre EU-lande.

Rubrik B - varer. Indberettes ikke til "EU-salg uden moms" Værdien af installation og montage, fjernsalg og nye transportmidler til ikke-momsregistrerede kunder uden moms til andre EU-lande.

Detaljeret beskrivelse

Rubrik B - varer er en supplerende oplysning på momsangivelsen.

Varesalget omfatter: - Værdien uden moms af varesalg til registrerede firmaer i andre EU-lande - Værdien uden moms af installation og montering af varer i andre EU-lande.

Missing: Hvis firmaet ikke momsafregner, fx hvis firmaet fællesafregner, eller hvis firmaets primære aktivitet er at være et "holdingselskab" (så firmaets eneste formål er at afregne en samlet moms for en gruppe af andre firmaer). I de tilfælde fordeles momsen ud på firmaerne i gruppen efter samme fordeling som fordelingen af ansatte.

Værdien er angivet i 1.000 kr.

Databeskrivelse: Databrud mellem 2009 og 2010: Fra 1. januar 2010 benyttes omvendt betalingspligt ved salg til EU-lande. Fra medio 2011 er der sket en underopdeling af momsblankettens rubrik B-varer, hvor der nu bl.a. også skal indberettes fjernsalg, herunder postordresalg, til andre EU-lande.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel