Gå til sidens indhold

EKSPORT_3LANDE

Langt navn

Værdien af andre varer og ydelser, der leveres uden afgift her i landet, i andre EU-lande og i lande uden for EU

Generel Beskrivelse

Rubrik C - I rubrik C anføres værdien uden afgift af leverancer af andre varer og ydelser til købere her i landet til andre EU-lande og til steder uden for EU (Se Momsbekendtgørelsen nr. 814 af 24. juni 2013)

Detaljeret beskrivelse

Rubrik C - er en supplerende oplysning på momsangivelsen.

Salget af varer og ydelser omfatter: - Værdien uden afgift af leverancer af andre varer og ydelser til købere her i landet til andre EU-lande og til steder uden for EU.

Eksporten til tredjelande udgør den væsentligste del af denne post, der dog også omfatter visse andre varer og ydelser, der leveres uden moms.

Missing: Hvis firmaet ikke momsafregner, fx hvis firmaet fællesafregner, eller hvis firmaets primære aktivitet er at være et "holdingselskab" (så firmaets eneste formål er at afregne en samlet moms for en gruppe af andre firmaer). I de tilfælde fordeles momsen ud på firmaerne i gruppen efter samme fordeling som fordelingen af ansatte.

Værdien er angivet i 1.000 kr.

Databeskrivelse: Fra januar 2009 udvides reglen om omvendt betalingspligt ved køb/salg af ydelser fra/til udlandet. Fra 2011 indføres en stramning som betyder, at firmaer skal kunne verificere køberens momsnummer i forbindelse med salg af varer eller ydelser uden moms til firmaer i andre EU-lande.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel