Gå til sidens indhold

PRIMO_ULTIMO

Langt navn

PRIMO_ULTIMO

Generel Beskrivelse

Angiver om personen var i befolkningen primo året, ultimo året eller både primo og ultimo året.

Værdisæt: 0 Personen ikke i befolkningen hverken primo eller ultimo året. Kun mødre, der har født barn i Danmark i året. 1 Personen i befolkningen både primo og ultimo året 2 Personen i befolkningen primo, men ikke ultimo året 3 Personen i befolkningen ultimo, men ikke primo året

Detaljeret beskrivelse

PRIMO_ULTIMO har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel