Gå til sidens indhold

MOR_FOED_ADOP

Langt navn

Mors relation til barnet

Generel Beskrivelse

Variablen markerer om oplysninger i baggrundsregistre tyder på at der er en adoptivrelation eller anden ikke-biologisk relation mellem mor1 og barn. Baggrundsregistre er Adoptionsregisteret, CPR og MFR og oplysningerne er prioriterede efter kvalitet, tidspunkt for registrering af relationen og barnets fødselsdag og om barnet er fødselsregistreret i Danmark.

Det giver ikke mening at opgøre antal adopterede eller antal biologiske relationer ud fra variablen.

Detaljeret beskrivelse

Til forskningsbrug er det ofte interessant at afgøre om der er tale om en biologisk eller adoptivrelation mellem barn og forælder. En biologisk relation vil kun kunne afgøres ved hjælp af en DNA-test, hvilket ikke er tilgængeligt i baggrundsregistrene. En forælder-barn-relation registreret kort efter fødslen vil for de fleste børn være til deres biologiske forældre. Barnet kan dog være lavet ved hjælp af sæddonor, ægdonor eller mors sidespring. Hvor mor1 er en mand (medfar), registreres relationen med kode 14, dvs. uden formodet biologisk relation.

Gruppering: 11-18 Formodet ikke-biologisk relation mellem mor1 og barn 21-23 Formodet biologisk relation mellem mor1 og barn 30-39 Andet (børn født i udlandet, børn født for 1973 og relationer uden indikation for adoption eller tidlig registrering)

Værdisæt

D101500.TXT_FER_FOED_ADOP - Fars relation til barnet
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Ingen forælder på pladsen
11 Adoptivrelation iflg. Adoptionsregister
12 Barn i Adoptionsregister, men adoptivrelationen kan være med anden forælder
14 Forælder har andet køn (far er kvinde eller mor er mand)
15 Adoptionsmarkering i CPR
16 Kun mødre: CPR-relation er først gældende fra efter barnet er 30 dage gammelt
17 Kun mødre: Adoptionsmarkering i tidligere FTDB
18 Kun mødre til børn født efter 1. januar 1991: Barnet er fødselsregistreret i udlandet, mens mor er bosiddende i DK
21 Forælder registreret kort efter fødsel
22 Forælder registreret kort efter fødsel, barnet adopteret efterfølgende
23 Forælder registreret kort efter fødsel, barnet adopteret efterfølgende, adoption ophævet
31 Barn er indvandrer
32 Barn er fødselsregistreret i udlandet
33 Barn født før 1973
35 Barn født i udlandet eller før 1973 og efterfølgende adopteret
39 Øvrige forælderrelationer