Gå til sidens indhold

MDOED

Langt navn

Markering af evt. død

Generel Beskrivelse

Angiver om barnet er dødfødt, levendefødt, der dør i 1. leveår, levendefødt, der overlever 1. leveår eller dør senere.

Detaljeret beskrivelse

MDOED indeholder oplysninger om barnets overlevelse i første leveår, herunder om barnet er dødfødt.

Variablen er både dannet ud fra Sundhedsstyrelsens medicinske fødselsregister (MFR) og CPR. Variablens værdier er beregnet ud fra variablerne FOED_DAG, Levende_dødfødt og evt. dødsdato.

Værdisæt: 1 Dødfødt 2 Død 1. uge 3 Død 2-4 uge 4 Død 1-11.md 6 Dødsfald efter 1. år 5 Ikke registreret død

Værdisæt

U131313.TXT_MDOED_KODETEKST - Markering af evt. død
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01 Dødfødt
02 Død 1. uge
03 Død 2-4 uge
04 Død 1-11.md
05 Overlevet 1. år
06 Dødsfald efter 1. år