Gå til sidens indhold

ANDEL

Langt navn

Andel af fertile alder

Generel Beskrivelse

Andel angiver i pct. hvor lang tid personen akkumuleret har været i befolkningen af det levede aldersinterval, hvor flest får børn. Aldersintervallet for kvinder er sat til perioden fra det fyldte 20 år til det fyldte 40 år. Aldersintervallet for mænd er sat til perioden fra det fyldte 20 år til det fyldte 50 år.

Andelen kan bruges til at afgrænse en population, så man kun tager personer med, der har opholdt sig i Danmark en væsentligt del af deres fertile liv her.

Andelen er beregnet for personer, der er født i 1956 eller senere, da de fyldte 20 år i 1976, som er det første år i nævnerfilen. For årene 1976-1985 er der ikke detaljerede ind- og udrejsedato, og derfor er alle personer, der ikke var i befolkningen både primo og ultimo året, regnet som værende her enten første eller andet halvår.

Detaljeret beskrivelse

ANDEL har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel