Gå til sidens indhold

JUR_VIRK_FORM

Langt navn

Virksomhedsformen for JUR_enheden

Generel Beskrivelse

Angiver kode for virksomhedsformen.

Detaljeret beskrivelse

JUR_VIRK_FORM har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

U892505.TXT_VIRKFORM_KODE_VIW - Virksomhedsform
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1900 24-08-2015 90 Fond
01-01-1900 20 Dødsbo
01-01-1900 30 Interessentskab
01-01-1900 40 Kommanditselskab
01-01-1900 50 Partrederi
01-01-1900 10 Enkeltmandsvirksomhed
01-01-1900 60 Aktieselskab
01-01-1900 70 Kommanditaktieselskab/Partnerselskab
01-01-1900 80 Anpartselskab
25-08-2015 90 Fonde og andre selvejende institutioner
01-01-1900 100 Erhvervsdrivende fond
01-01-1900 110 Forening
01-01-1900 130 Andelsselskab (-forening)
01-01-1900 140 Andelsselskab (-forening) begr. ansvar
01-01-1900 150 Forening eller selskab med begr. ansvar
01-01-1900 160 Europæisk Økonomisk Firmagruppe
01-01-1900 170 Filial, udenl. aktieselsk/kommaditsels
01-01-1900 180 Filial, udenl. anpart/tilsvar. retsform
01-01-1900 190 Filial af udenl.virksomhed m. bgr. ansv
01-01-1900 200 Filial af anden udenl. virksomhedsform
01-01-1900 210 Anden udenlandsk virksomhed
01-01-1900 220 Fast forret.sted,Europæisk Øko.Firmagrp
01-01-1900 230 Statslig administrativ enhed
01-01-1900 31-12-2006 240 Amtskommune
01-01-1900 250 Primærkommune
01-01-1900 13-02-2011 260 Meningshedsråd
01-01-1900 270 Enhed under oprettelse i E&S
01-01-1900 280 Øvrige virksomhedsformer
01-01-1900 990 Uoplyst virksomhedsform
19-05-2004 290 Europæiske Selskaber (SE)
01-01-2007 245 Region
01-09-2005 115 Frivillig forening
18-08-2006 195 SCE-selskab
18-08-2006 196 Filial af udenlandsk SCE-selskab
14-02-2011 260 Folkekirkelige Institutioner
01-09-2013 15 Personlig Mindre Virksomhed
01-01-2015 45 Medarbejderinvesteringsselskab
01-01-1000 81 Iværksætterselskab
01-01-1000 151 Selskab med begrænset ansvar
01-01-1000 152 Forening med begrænset ansvar
01-01-1000 235 Selvstændig offentlig virksomhed
01-01-1000 285 Særlig Finansiel virksomhed
01-01-1000 291 Filial af SE-selskab
01-01-1900 520 Grønlandsk afdeling af udenlandsk selskab eller virksomhed
01-01-2008 95 Trust virksomhed (afledt af hvidvaskningsloven)