Gå til sidens indhold

JUR_HOVED_BRA_DB93

Langt navn

Hovedbranche DB93

Generel Beskrivelse

Angiver firmaets hovedbranche i hht. db93

Detaljeret beskrivelse

Variablen GF_branche_93 stammer direkte fra Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske register og angiver firmaets hovedbranche, der beskriver firmaets primære økonomiske aktivitet.

Branchekoden bestemmes i hht. definitionerne i branchekode jf. DB93 (Dansk Branchekode 1993). Variablen GF_branche_93 findes kun i datasæt fra perioden 1999-2002, men erstattes herefter af variablen GF_Branche_03, som er defineret efter Dansk branchekode 2003.

Variablen GF_Branche_03 findes i datasæt fra 2003 og frem. Fra og med 2007 er branchen efter DB03 estimeret for at muliggøre historiske sammenligninger.

Variablen GF_Branche_07 findes i datasæt fra 2000 og frem og beskriver firmaets hovedbranche efter db07. Brancher før 2007 er estimeret.

Firmaernes hovedbranche er således dobbeltkodet for årene 2003-2007 med hhv. DB03- og DB07-definitioner.

DB93 (gældende fra 1/1-93 til 31/12-02), DB03 (gældende fra 1/1-03 til 31/12-07) og DB07 (1/1-08 ,) er underopdelinger af EU's statistiske brancheklassifikation NACE .

NACE rev. 2 (DB07) gælder i medlemsstaterne fra 1. januar 2008 og er en revideret udgave af NACE rev. 1.1. DB07 har direkte overtaget strukturen og kodesystemet fra NACE rev. 2. Med enkelte undtagelser indgår NACE-koden som de første fire cifre i den sekscifrede danske branchekode. I DB07 er den firecifrede NACE-kode tilføjet et tocifret løbenummer.

NACE-klassifikationen anvendes ikke kun af EU's medlemsstater, men også af lande uden for EU, fx Norge, Island m.fl. NACE rev. 2 er i meget stor udstrækning en underopdeling af ISIC rev. 4 , der er FN's statistiske klassifikation for økonomiske aktiviteter . På de to øverste niveauer er ISIC og NACE identiske. Denne ensartede brancheklassifikation gør det muligt internationalt at sammenligne statistikker over økonomiske aktiviteter.

DB07 har direkte overtaget strukturen og kodesystemet fra NACE rev. 2. Med enkelte undtagelser, jf. afsnit 2.2, indgår NACE-koden således som de første fire cifre i den 6-cifrede danske branchekode. I DB07 er den firecifrede NACE-kode tilføjet et tocifret løbenummer.

Se i øvrigt http://www.dst.dk/Vejviser/dokumentation/Nomenklaturer/DB.aspx for information om DB07 og DB03.

Variblen branche fra Danmarks Statistiks Erhvervsregister er tilpasset Firmastatistikken udelukkende ved at sætte "GF" foran variabelnavnet.

DB93 (1/1-93 , 31/12-02), DB03 (1/1-03 , 31/12-07) og DB07 (1/1-08 ,) er underopdelinger af EU's statistiske brancheklassifikation NACE . NACE rev. 2 (DB07) gælder i medlemsstaterne fra 1. januar 2008 og er en revideret udgave af NACE rev. 1.1. NACE-klassifikationen anvendes ikke kun af EU's medlemsstater, men også af lande udenfor EU, fx Norge, Island m.fl.

NACE rev. 2 er i meget stor udstrækning en underopdeling af ISIC rev. 4 , der er FN's statistiske klassifikation for økonomiske aktiviteter . På de to øverste niveauer er ISIC og NACE identiske. Denne ensartede brancheklassifikation gør det muligt at sammenligne statistikker over økonomiske aktiviteter internationalt.

DB07 har direkte overtaget strukturen og kodesystemet fra NACE rev. 2. Med enkelte undtagelser, jf. afsnit 2.2, indgår NACE-koden således som de første 4 cifre i den 6-cifrede danske branchekode. I DB07 er den 4-cifrede NACE-kode tilføjet et 2-cifret løbenummer.

Se i øvrigt http://www.dst.dk/db

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel