Gå til sidens indhold

GF_EKSP_3

Langt navn

Eksport mv.

Generel Beskrivelse

Eksport af varer og tjenester i alt plus salg af visse momsfritagne produkter.

Detaljeret beskrivelse

"Består salg af varer og tjenester til udlandet plus salg af andre varer og tjenester, som sælges momsfrit. Blandt de momsfritagne produkter, som medtages her, er aviser og frimærker mv. I branchestatistikker vedrørende dagblade er eksportvariablen dog korrigeret for dette, idet den i stedet sættes lig EU-eksporten.
Hovedreglen er, at indenlandsk salg er momspligtigt, mens eksport mv. ikke er belagt med moms. Men der er dog enkelte undtagelser, hvor indenlandsk salg er momsfrit (og dermed indgår i eksportbeløbet). Det drejer sig om salg af aviser, brevporto samt salg og udlejning af fly og skibe på over fem bruttoregistertons. Det samme gælder transport til og fra udlandet. Eksporten defineres derfor ikke på helt samme måde som i Danmarks Statistiks udenrigshandelsstatistik. Alle beløb er uden moms.

Variablen stammer fra statistikken over firmaernes køb og salg og tilpasses generel firmastatistik ved at sætte ""GF"" foran variabelnavnet.

Eksport-variablen i firmastatistikken skiftede fra og med 2009 navn fra GF_eksp_2 til GF_eksp_3, på grund af ændringer i inputdata, jf. Firmaernes køb og salg.

Denne variabel er udgået i forbindelse med oprettelsen af serviceregistret for Generel Firmastatistik i 2017. Herefter er de gamle variable i stedet fortsat som standardversioner. Se ny variabel GF_EKSP.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel