Gå til sidens indhold

GF_EKSP_2

Langt navn

Eksport mv.

Generel Beskrivelse

Eksport af varer og tjenester i alt plus salg af visse momsfritagne produkter.

Detaljeret beskrivelse

"Består af varesalg til andre EU-lande plus andre varer og ydelser, som sælges momsfrit. Blandt de momsfritagne produkter, som medtages her, er aviser og frimærker mv. I branchestatistikker vedrørende dagblade er eksportvariablen dog korrigeret for dette, idet den i stedet sættes lig EU-eksporten.
Hovedreglen er, at indenlandsk salg er momspligtigt, mens eksport mv. ikke er belagt med moms. Men der er dog enkelte undtagelser, hvor indenlandsk salg er momsfrit (og dermed indgår i eksportbeløbet). Det drejer sig om salg af aviser, brevporto samt salg og udlejning af fly og skibe på over fem bruttoregistertons. Det samme gælder transport til og fra udlandet. Eksporten defineres derfor ikke på helt samme måde som i Danmarks Statistiks udenrigshandelsstatistik. Alle beløb er uden moms.

Variablen stammer fra statistikken over firmaernes køb og salg og tilpasses generel firmastatistik ved at sætte ""GF"" foran variabelnavnet.

Eksport-variablen i firmastatistikken skiftede fra 2001 navn fra GF_eksp_1 til GF_eksp_2"

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel