Gå til sidens indhold

Detailomsætningsindeks

Beskrivelse

Formålet med detailomsætningsindekset er at belyse omsætningsudviklingen i de forskellige brancher inden for detailhandlen, samt at belyse udviklingen i en væsentlig del af det private forbrug. Statistikken er primært en konjunkturindikator. Undersøgelsen benyttes således til vurderinger af den økonomiske konjunkturudvikling. Dertil anvendes undersøgelsen til brancheanalyser.

Detailomsætningsindekset bliver offentliggjort både i form af værdiindeks og mængdeindeks. Værdiindeksene belyser omsætningsudviklingen i løbende priser. Der offentliggøres værdiindeks for 43 brancher samt for tre hovedvaregrupper. De tre hovedvaregrupper består af fødevarer og andre dagligvarer, beklædning mv. samt andre forbrugsvarer. Mængdeindekset er et såkaldt indirekte mændeindeks, der fremkommer ved at værdiindekset divideres med et tilhørende prisindeks.

Der findes ingen delopgaver under Detailomsætningsindeks

Variable