Gå til sidens indhold

Detailhandlens omsætning fordelt på varegrupper

Beskrivelse

Statistikken belyser detailhandlens sammensætning, dels branchernes omsætning fordelt på varegrupper, dels varegruppeomsætningen fordelt på brancher.

Statistikken er spørgeskemabaseret og gennemføres hvert 5. år, som er en del af EU-forordning om statistik over erhvervsstruktur.

Der findes ingen delopgaver under Detailhandlens omsætning fordelt på varegrupper

Variable