Gå til sidens indhold

BRANCHEGRUPPER

Langt navn

Branchegrupper

Generel Beskrivelse

Hovedbrancheniveau som statistikken offentliggøres på i Statistikbanken.

Detaljeret beskrivelse

Hovedbrancheniveau som statistikken offentliggøres på i Statistikbanken.

Variablen er baseret på DB07 std. 10 grp. hvoraf 3 brancher er slået sammen til én og brancherne for Landbrug mv. samt Uoplyst erhverv ikke anvendes.

Værdisæt

D120101.TXT_BRAGRP - Branchegrupper
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
1 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed
2 Handel og transport mv.
3 Information og kommunikation
4 Finansiering og forsikring
5 Ejendomshandel og udlejning
6 Erhvervsservice
7 Øvrige erhverv (Bygge og anlæg; Offentlig administration, undervisning og sundhed; Kultur, fritid og anden service
8 Landbrug, skovbrug og fiskeri
9 Uoplyst