Gå til sidens indhold

DS_SAGSTYPE

Langt navn

DS_SAGSTYPE

Generel Beskrivelse

Afledt variabel

Den afledte variabel er alene baseret på BYG.85.

Gammelt feltnavn: 290

Kodeværdier: 1. Nybyggeri - BYG.85 = 1 2. Tilbygning - BYG.85 = 2 og Samlet etageareal > 0 (der sker en tilgang af areal til en eksisterende bygning. Der kan også ske en tilgang af boliger her, og de vil så tælle som "nybyggeri") 3. Ombygning - BYG.85 = 2, Samlet etageareal = 0 og Antal boliger > 0 (der sker en tilgang af boliger uden tilgang af areal) 4. Anden til- og ombygning - resten hvor BYG.85 = 2 og der ikke forekommer en tilgang af boliger eller areal 5. Nedrivning - BYG.85 = 3 (hel eller delvis nedrivning) 6. Opdeling af enheder - BYG.85 = 6 (er en BBR-stamdataoplysning) 7. Sammenligning af enheder - BYG.85 = 7 (er en BBR-stamdataoplysning) 9. Andet - BYG.85 antager andre værdier

Ved opgørelsen af byggevirksomheden anvendes DS_Sagstype = 1 - 4.

MAP: BSR/DS_Sagstype

Detaljeret beskrivelse

DS_SAGSTYPE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel