Gå til sidens indhold

DS_FULDFØRELSESDATO

Langt navn

DS_FULDFØRELSESDATO

Generel Beskrivelse

Afledt variabel

Variablen er en samling af alle "fuldførelser".

DS_Fuldførelsesdato kan antage følgende værdier: 1. Fuldførelsesdato (BYG.84/BBR-felt 288 er forskellig fra 0) 2. Ibrugtagningstilladelse (BYG.79/BBR-felt 283 er forskellig fra 0) 3. Delvis ibrugtagningstilladelse (BYG.80/BBR-felt 284 er forskellig fra 0) 4. Henlæggelse (BYG.81/BBR-felt 285 er forskellig fra 0) 5. Gennemført nedrivning (BYG.89/BBR-felt 295 er forskellig fra 0) 9. Andet (når ingen af de ovennævnte betingelser er opfyldt

Gammelt feltnavn: F034

MAP: BSR/DS_Fuldførelsesdato

Detaljeret beskrivelse

DS_FULDFØRELSESDATO har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel