Gå til sidens indhold

VARMEINSTALLATION

Langt navn

Varmeinstallation - Felt F229 iflg BBR-Instruks

Generel Beskrivelse

Bygningens varmeinstallation.

Hvis der forefindes flere forskellige varmeinstallationer, anføres den installation, der opvarmer den største del af bygningen. Supplerende omflyttelige ovne registreres ikke.

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Detaljeret beskrivelse

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger. Oplysningen er hentet i BBR, hvor den er dokumenteret, som følger:

Databrud: Ekstent databrud i 1994-1995 fremgår af værdisæt og skyldes, at elradiatorer fra da af adskilles fra ovne.

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau: 229 Varmeinstallation Bygning (CS, CR)

Definition/indhold:

1 Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg).

2 Centralvarme fra eget anlæg, et-kammerfyr (radiatorsystemer eller varmluftanlæg).

3 Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovn og lignende).

5 Varmepumpe.

6 Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel og olie eller gas).

7 Elovne, elpaneler (kræver ikke indberetning af felt 230).

8 Gasradiatorer.

9 Ingen varmeinstallationer.

Hvis der forefindes flere forskellige varmeinstallationer, anføres koden for den installation, der opvarmer den største del af bygningen. Supplerende omflyttelige ovne registreres ikke.

Henvisninger:

Felt 239 (supplerende varme).

BBR-Instrukss afsnit 5.4.

Bemærkninger:

For ejerlejligheder anføres kode for enhedens varmeinstallation i notatlinje 17, hvis enhedens varmeinstallation afviger fra bygningens.

Alternativ energi kan anføres i notatlinje 17.

Værdisæt

D242901.TXT_VARMEINSTALLATION - Varmeinstallation - Felt F229 iflg BBR-Instruks
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1900 null Uoplyst Varmeinstallation
01-01-1995 31-12-1995 99 Uoplyst installation
01-01-1900 1 Fjernvarme/blokvarme
01-01-1900 2 Centralvarme fra eget anlæg
01-01-1995 3 Ovne (kakkel-, brændeovn o.l)
01-01-1900 5 Varmepumpe
01-01-1900 6 Centralvarme m/to fyringsenh.
01-01-1995 7 Elovne, elpaneler
01-01-1995 8 Gasradiatorer
01-01-1900 9 Ingen varmeinstallationer
01-01-1900 31-12-1994 3 Ovne; Kamin, elovn, gasovn o.l