Gå til sidens indhold

UDLEJNINGSFORHOLD

Langt navn

Udlejningsforhold - F261/F322/F392

Generel Beskrivelse

Variablen angiver, om boligen benyttes af ejer, er udlejet eller ikke er benyttet.

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Heraf fremgår, at antallet af boliger reduceres fra 2004 til 2005 på grund af, at ubeboede sommerhuse og boliger i fælleshusholdninger ikke er omfattet af boligopgørelsen fra 2005 og frem.

Detaljeret beskrivelse

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Oplysningen er hentet i BBR, hvor den er dokumenteret, som følger:

BOLIG-/ERHERVSENHEDSNIVEAU - FELT 392

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau: 392 Udlejningsforhold 2 Bolig- og erhvervsenhed (CR)

Definition/indhold:

  1. Udlejet.

  2. Benyttet af ejeren.

  3. Ikke benyttet.

Ajourføring:

Feltet dannes maskinelt på grundlag af oplysninger fra BBR, CPR og ejendomsstamregistret (ESR).

Oplysningerne ajourføres fast i januar og marts måned, men kan herudover ajourføres på baggrund af anmodning herom fra den enkelte kommune.

Henvisninger:

BBR-Instrukss afsnit 5.6. (Se http://www.bbr.dk/bbrdata/0/5).

BBR-Instrukss afsnit 9.1.2 og 9.2. (Se http://www.bbr.dk/bbrdata/0/5).

Bemærkninger:

Det vides ikke, hvor up-to-date registreringerne i ejendomsregistret er, så der er nogen usikkerhed om, hvor aktuel oplysningen er i forhold til opgørelsesdagen.

Sommerhuse og fritidsboliger, d.v.s enheder med boligtypekode 5 opdateres kun, hvis enheden er udlejet eller benyttet af ejeren.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel