Gå til sidens indhold

OPFØRELSESÅR

Langt navn

Opførelsesår for bygning

Generel Beskrivelse

Datoen for den faktiske ibrugtagelse af bygningen.

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Heraf fremgår at antallet af boliger reduceres fra 2004 til 2005 på grund af, at ubeboede sommerhuse og boliger i fælleshusholdninger ikke er omfattet af boligopgørelsen fra 2005 og frem.

Detaljeret beskrivelse

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger. Oplysningen er hentet i BBR, hvor den er dokumenteret, som følger (se www.bbr.dk):

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau: 207 Opførelsesår Bygning (CS, CR)

Definition/indhold:

Datoen for den faktiske ibrugtagelse af bygningen.

Ajourføring:

  1. For den ældre bygningsmasse vil opførelsesåret i visse tilfælde være indberettet ud fra bygningens "omtrentlige alder".

  2. For nybyggeri dannes opførelsesåret maskinelt som årstallet, hvor byggeriet er meddelt fuldført/ibrugtaget eller datoen for første delvise ibrugtagningstilladelse (alt efter hvilken dato der er den første).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel