Gå til sidens indhold

KØKKENFORHOLD

Langt navn

Køkkenforhold for bolig-/erhvervsenhed - felt F320 iflg. BBR-Instruks

Generel Beskrivelse

Køkkenforhold for bolig-/erhvervsenhed

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Heraf fremgår at antallet af boliger reduceres fra 2004 til 2005 på grund af, at ubeboede sommerhuse og boliger i fælleshusholdninger ikke er omfattet af boligopgørelsen fra 2005 og frem.

Detaljeret beskrivelse

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger. Oplysningen er hentet i BBR, hvor den er dokumenteret, som følger (se www.bbr.dk):

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau: 320 Køkkenforhold Bolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/indhold:

Enheden har:

E. Eget køkken (med afløb og kogeinstallation).

F. Adgang til fælles køkken.

G. Fast kogeinstallation i værelse eller på gang.

H. Ingen fast kogeinstallation.

Henvisninger:

Kommunedatas Brugervejledning.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel