Gå til sidens indhold

EJERLEJLIGHEDSNUMMER

Langt navn

Ejerlejlighedens ejendomsnummer - felt F306 i BBR-Instruks

Generel Beskrivelse

Ejerlejlighedens ejendomsnummer

Nummeret er identisk med ejerlejlighedens ejendomsnummer i ejendomsstamregistret (ESR).

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger.

Detaljeret beskrivelse

Se bilaget "Databrud i boligopgørelsen som følge af ændringer i boligdefinition og teknisk opgørelsesmetode" under den generelle beskrivelse af statistikområdet ejendomme og boliger. Oplysningen er hentet i BBR, hvor den er dokumenteret, som følger (se www.bbr.dk):

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau: 306 Ejendomsnummer for ejerlejlighed Bolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/indhold:

Nummeret er identisk med ejerlejlighedens ejendomsnummer i ESR. Boliger der ikke er ejerlejlighederne er angivet ved "0".

Ajourføring:

Ajourføres på grundlag af oplysninger fra ejendomsskattekontoret.

Henvisninger:

Afsnit 2.2, afsnit 3.2 og afsnit 5.1. (Se http://www.bbr.dk/bbrdata/0/5).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel