Gå til sidens indhold

EJENDOMSNUMMER

Langt navn

Ejendomsnummer

Generel Beskrivelse

Ejendomsnummeret identificerer den enkelte vurderingsejendom (jf. skattelovgivningen) entydigt inden for kommunen.

Bemærk, at udtræk af ejendomsnumre fra 2006 og frem - for ganske få objekter - kan være forkert pga. opdateringsproblemer i Danmarks Statistik.

Detaljeret beskrivelse

Bemærk, at udtræk af ejendomsnumre fra 2006 og frem - for ganske få objekter - kan være forkert pga. opdateringsproblemer i Danmarks Statistik. Problemet forventes løst ved overgang til nyt produktionssystem ved implementering af NYT_BBR.

Oplysningen er hentet i BBR, hvor den er dokumenteret, som følger (se www.bbr.dk):

Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau: 101 Ejendomsnummer. Ejendom (CS, CR)

Definition/indhold:

Ejendomsnummeret består af 6 cifre og identificerer den enkelte vurderingsejendom entydigt inden for kommunen. Ejendomsnummeret suppleret med kommunenummer giver en entydig identifikation af den enkelte vurderingsejendom på landsplan.

Bemærk at ejerlejligheders ejendomnumre ikke er omfattet. De findes derimod i oplysningen 'Ejerlejlighedsnummer' (Læs:Ejerlejlighedsejendomsnummer)

Ajourføring:

Ajourføring på grundlag af oplysninger fra ejendomsskattekontoret.

Henvisninger:

BBR-Instrukss afsnit 4.1

Boligministeriets cirkulære af 6. januar 1977 om etablering af bygnings- og boligregistrering.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel