Gå til sidens indhold

UDFLYTTIL

Langt navn

Hvor er borgeren flyttet hen.

Generel Beskrivelse

Hvor borgeren er udskrevet til. Om borgeren f.eks. Er udskrevet til egen bolig eller anden §110-institution.

Detaljeret beskrivelse

Hvor borgeren er udskrevet til. Om borgeren f.eks. Er udskrevet til egen bolig eller anden §110-institution.

Værdisæt

D114210.TXT_UDFLYTTIL - Hvor er borgeren flyttet hen.
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1991 31-12-2016 30 Egen bolig - ejer/andel
01-01-1991 31-12-2016 31 Egen bolig - alment udlejningsbyggeri
01-01-1991 31-12-2016 32 Egen bolig - privat udlejningbyggeri
01-01-1991 31-12-2016 33 Egen bolig - almen skæv bolig
01-01-1991 31-12-2016 34 Bofællesskab efter almenboligloven
01-01-1991 31-12-2016 35 Bofællesskab efter servicelovens § 107
01-01-1991 31-12-2016 36 Udslusningsbolig - almenboliglovens § 63
01-01-1991 31-12-2016 37 Alternativt plejehjem - servicelovens § 108
01-01-1991 31-12-2016 38 Anden boform efter § 110
01-01-1991 31-12-2016 39 Andet
01-01-2021 401 Egen bolig - ejer- eller andelsbolig (borgeren ejer boligen)
01-01-2021 402 Egen bolig i alment udlejningsbyggeri, ungdomsbolig mv.(borger har selv lejekontrakt)
01-01-2021 403 Egen bolig, eventuelt enkelt værelse i privat udlejningsbyggeri (borger har selv lejekontrakt)
01-01-2021 404 Egen bolig i almen skæv bolig (hvis borgeren selv har lejekontrakt på boligen)
01-01-2021 405 Bofællesskab efter lov om almene boliger m.v.
01-01-2021 406 Botilbud efter § 107 i lov om social service
01-01-2021 407 Udslusningsbolig efter § 63 i lov om almene boliger m.v.
01-01-2021 408 Botilbud efter § 108 i lov om social service
01-01-2021 409 Andet herberg eller forsorgshjem mv. efter § 110 i lov om social service
01-01-1991 31-12-2016 41 Til intern døgnafdeling
01-01-2021 410 Venner/familie/ægtefælle/samlever/kæreste
01-01-2021 411 Kolonihavehus/campingvogn, hotel m.v.
01-01-2021 412 Misbrugsbehandling (døgnplads)
01-01-2021 413 Kriminalforsorgen
01-01-2021 414 Somatisk sygehusafdeling
01-01-2021 415 Psykiatrisk sygehusafdeling
01-01-2021 416 Uden fast ophold/på gaden
01-01-2021 417 Kvindekrisecenter efter § 109 i lov om social service
01-01-2021 418 Andet land
01-01-2021 419 Andet
01-01-1991 31-12-2016 42 Til intern sygeafdeling
01-01-2021 499 Uoplyst
01-01-2017 31-12-2020 50 Egen bolig ejer- eller andelsbolig
01-01-2017 31-12-2020 51 Egen bolig alment udlejningsbyggeri
01-01-2017 31-12-2020 52 Egen bolig privat udlejningsbyggeri
01-01-2017 31-12-2020 53 Egen bolig i almen skæv bolig
01-01-2017 31-12-2020 54 Bofællesskab efter almenboligloven
01-01-2017 31-12-2020 55 Botilbud efter servicelovens § 107
01-01-2017 31-12-2020 56 Udslusningsbolig almenboliglovens § 63
01-01-2017 31-12-2020 57 Botilbud efter servicelovens § 108
01-01-2017 31-12-2020 58 Anden boform efter § 110
01-01-2017 31-12-2020 59 Samlever/kæreste
01-01-2017 31-12-2020 60 Venner/familie
01-01-2017 31-12-2020 61 Kolonihavehus/campingvogn, hotel mv
01-01-2017 31-12-2020 62 Misbrugsbehandling (døgnplads)
01-01-2017 31-12-2020 63 Kriminalforsorgen
01-01-2017 31-12-2020 64 Somatisk sygehusafdeling
01-01-2017 31-12-2020 65 Psykiatrisk sygehusafdeling
01-01-2017 31-12-2020 66 Ukendt ophold
01-01-1991 31-12-2016 77 Sygehus (Kode udgik ifm. Kommunalreformen)
01-01-1991 31-12-2020 99 Uoplyst