Gå til sidens indhold

OPHOLD_TYPE

Langt navn

OPHOLD_TYPE

Generel Beskrivelse

Angiver hvilken type af §110 ophold der er tale om.

Detaljeret beskrivelse

Angiver hvilken type af §110 ophold der er tale om.

Værdisæt

D114210.TXT_OPHOLD_TYPE - OPHOLD_TYPE
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2021 101 Herberg eller forsorgshjem efter §110 i lov om social service
01-01-2021 30-06-2022 102 Natcafe efter §110 i lov om social service
01-01-2021 103 Efterforsorg efter § 110 i lov om social service