Gå til sidens indhold

UDSTED

Langt navn

Sted hvortil barnet udskrives efter en anbringelse

Generel Beskrivelse

Sted hvortil barnet udskrives efter en anbringelse

Når en anbringelse afsluttes, skal kommunen indberette, hvor barnet udskrives til. Barnet kan udskrives til en af følgende kategorier (UDSTED): 1:Forældres hjem 2:Egen bolig 3:Nye adoptionsforældre/søskende( for 18-20 årige) 4:Kriminalforsorg 5:Døgninstitution for voksne med vidtgående handicap 6. Andre i familien 7. Netværk der ikke er familie 9. Aftjening af værnepligt 97. Andre/andet 99. Uoplyst

Der er mange hændelser, hvor UDSTED er uoplyst. Det skyldes, at indberetningskvaliteten for UDSTED fra kommunerne ikke er så høj som for de øvrige indberetningsvariable. Ved manglende indberetning, sættes UDST=uoplyst.

Detaljeret beskrivelse

UDSTED har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D280600.TXT_UDSTED_SA - Sted hvortil barnet udskrives efter en anbringelse
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-04-1958 31-12-2010 1 Forældres hjem
01-11-1964 31-12-2010 2 Egen bolig
01-03-1959 03-12-2010 3 Adoption
01-01-1958 31-12-2010 4 Kriminalforsorg
01-01-1965 31-12-2010 5 Døgninstitution for voksne med vidtgående handicap
01-01-2006 31-12-2010 6 Andre i familien
01-01-2006 31-12-2010 7 Netværk, der ikke er familie
10-02-2006 31-03-2010 8 Søskende
12-07-2007 30-07-2010 9 Aftjening af værnepligt
07-05-2006 30-12-2010 96 Ophør sat som følge af tilpasning til Ankestyrelsens status tal (Patch)
01-09-1957 31-12-2010 97 Andet
15-11-1986 30-12-2005 98 Sat til ophør da bestandsforløbet ikke er indberettet fra Ankestyrelsen
01-03-1960 31-12-2010 99 Uoplyst
01-03-1958 999 Ukendt