Gå til sidens indhold

UDSLAG7

Langt navn

Udslagsgivende årsag 7

Generel Beskrivelse

Årsag til anbringelsen. 7. Overgreb mod barn/ung fx seksuelt eller voldeligt

Udslagsgivende forhold hos barnet, den unge eller forældrene som ligger til grund for afgørelsen om anbringelse skal indberettes af kommunalbestyrelsen. Angives ved én eller flere af følgende forhold: a) Barn/ung: i) Misbrug hos barn/ung. ii) Kriminalitet hos barn/ung. iii) Skoleproblemer hos barn/ung f.eks. fravær. iv) Anden bekymrende adfærd hos barn/ung f.eks. udadreagerende adfærd. v) Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung. vi) Sundhedsforhold hos barn/ung. vii) Overgreb mod barn/ung f.eks. seksuelt eller voldeligt. viii) Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung. b) Forældre: i) Misbrug hos forældre. ii) Kriminalitet hos forældre. iii) Anden bekymrende adfærd hos forældre. iv) Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre. v) Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne. vi) Utilstrækkelig omsorg fra forældre. vii) Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig. c) Andet: Her angives andet.

Detaljeret beskrivelse

UDSLAG7 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D280601.TXT_ANB_UDSLAG - Udslagsgivende årsag 1
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1970 1 Misbrug hos barn/ung
01-01-1970 10 Kriminalitet hos forældre
01-01-1970 11 Anden bekymrende adfærd hos forældre
01-01-1970 12 Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre
01-01-1970 13 Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne
01-01-1970 14 Utilstrækkelig omsorg fra forældre
01-01-1970 15 Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig
01-01-1970 16 Andet
01-01-1970 17 Sundhedsforhold hos en eller begge forældre
01-01-1970 18 Overgreb mod barn/ung, f.eks. seksuelt eller voldeligt, begået af forældrene
01-01-1970 2 Kriminalitet hos barn/ung
01-01-1970 3 Skoleproblemer hos barn/ung f.eks. fravær
01-01-1970 4 Anden bekymrende adfærd hos barn/ung f.eks. udadreagerende adfærd
01-01-1970 5 Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung
01-01-1970 6 Sundhedsforhold hos barn/ung
01-01-1970 7 Overgreb mod barn/ung f.eks. seksuelt eller voldeligt
01-01-1970 8 Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung
01-01-1970 9 Misbrug hos forældre
01-01-1970 31-12-2030 99 Uoplyst/ikke relevant