Gå til sidens indhold

UDSLAG6

Langt navn

Udslagsgivende årsag 6

Generel Beskrivelse

Årsag til anbringelsen. 6. Sundhedsforhold hos barn/ung

Udslagsgivende forhold hos barnet, den unge eller forældrene som ligger til grund for afgørelsen om anbringelse skal indberettes af kommunalbestyrelsen. Angives ved én eller flere af følgende forhold: a) Barn/ung: i) Misbrug hos barn/ung. ii) Kriminalitet hos barn/ung. iii) Skoleproblemer hos barn/ung f.eks. fravær. iv) Anden bekymrende adfærd hos barn/ung f.eks. udadreagerende adfærd. v) Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung. vi) Sundhedsforhold hos barn/ung. vii) Overgreb mod barn/ung f.eks. seksuelt eller voldeligt. viii) Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung. b) Forældre: i) Misbrug hos forældre. ii) Kriminalitet hos forældre. iii) Anden bekymrende adfærd hos forældre. iv) Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre. v) Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne. vi) Utilstrækkelig omsorg fra forældre. vii) Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig. c) Andet: Her angives andet.

Detaljeret beskrivelse

UDSLAG6 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2010 31-12-9999 1 Misbrug hos barn/ung
01-01-2010 31-12-9999 10 Kriminalitet hos forældre
01-01-2010 31-12-9999 11 Anden bekymrende adfærd hos forældre
01-01-2010 31-12-9999 12 Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre
01-01-2010 31-12-9999 13 Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne
01-01-2010 31-12-9999 14 Utilstrækkelig omsorg fra forældre
01-01-2010 31-12-9999 15 Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig
01-01-2010 31-12-9999 16 Andet
01-01-2010 31-12-9999 2 Kriminalitet hos barn/ung
01-01-2010 31-12-9999 3 Skoleproblemer hos barn/ung f.eks. fravær
01-01-2010 31-12-9999 4 Anden bekymrende adfærd hos barn/ung f.eks. udadreagerende adfærd
01-01-2010 31-12-9999 5 Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung
01-01-2010 31-12-9999 6 Sundhedsforhold hos barn/ung
01-01-2010 31-12-9999 7 Overgreb mod barn/ung f.eks. seksuelt eller voldeligt
01-01-2010 31-12-9999 8 Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung
01-01-2010 31-12-9999 9 Misbrug hos forældre