Gå til sidens indhold

UDSLAG5

Langt navn

Udslagsgivende årsag 5

Generel Beskrivelse

Årsag til anbringelsen. 5. Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung

Udslagsgivende forhold hos barnet, den unge eller forældrene som ligger til grund for afgørelsen om anbringelse skal indberettes af kommunalbestyrelsen. Angives ved én eller flere af følgende forhold: a) Barn/ung: i) Misbrug hos barn/ung. ii) Kriminalitet hos barn/ung. iii) Skoleproblemer hos barn/ung f.eks. fravær. iv) Anden bekymrende adfærd hos barn/ung f.eks. udadreagerende adfærd. v) Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung. vi) Sundhedsforhold hos barn/ung. vii) Overgreb mod barn/ung f.eks. seksuelt eller voldeligt. viii) Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung. b) Forældre: i) Misbrug hos forældre. ii) Kriminalitet hos forældre. iii) Anden bekymrende adfærd hos forældre. iv) Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre. v) Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne. vi) Utilstrækkelig omsorg fra forældre. vii) Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig. c) Andet: Her angives andet.

Detaljeret beskrivelse

UDSLAG5 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D280601.TXT_ANB_UDSLAG - Udslagsgivende årsag 1
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1970 1 Misbrug hos barn/ung
01-01-1970 10 Kriminalitet hos forældre
01-01-1970 11 Anden bekymrende adfærd hos forældre
01-01-1970 12 Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre
01-01-1970 13 Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne
01-01-1970 14 Utilstrækkelig omsorg fra forældre
01-01-1970 15 Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig
01-01-1970 16 Andet
01-01-1970 17 Sundhedsforhold hos en eller begge forældre
01-01-1970 18 Overgreb mod barn/ung, f.eks. seksuelt eller voldeligt, begået af forældrene
01-01-1970 2 Kriminalitet hos barn/ung
01-01-1970 3 Skoleproblemer hos barn/ung f.eks. fravær
01-01-1970 4 Anden bekymrende adfærd hos barn/ung f.eks. udadreagerende adfærd
01-01-1970 5 Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung
01-01-1970 6 Sundhedsforhold hos barn/ung
01-01-1970 7 Overgreb mod barn/ung f.eks. seksuelt eller voldeligt
01-01-1970 8 Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung
01-01-1970 9 Misbrug hos forældre
01-01-1970 31-12-2030 99 Uoplyst/ikke relevant