Gå til sidens indhold

UDSLAG16

Langt navn

Udslagsgivende årsag 16

Generel Beskrivelse

Årsag til anbringelsen. 16. Andet

Udslagsgivende forhold hos barnet, den unge eller forældrene som ligger til grund for afgørelsen om anbringelse skal indberettes af kommunalbestyrelsen. Angives ved én eller flere af følgende forhold: a) Barn/ung: i) Misbrug hos barn/ung. ii) Kriminalitet hos barn/ung. iii) Skoleproblemer hos barn/ung f.eks. fravær. iv) Anden bekymrende adfærd hos barn/ung f.eks. udadreagerende adfærd. v) Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung. vi) Sundhedsforhold hos barn/ung. vii) Overgreb mod barn/ung f.eks. seksuelt eller voldeligt. viii) Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung. b) Forældre: i) Misbrug hos forældre. ii) Kriminalitet hos forældre. iii) Anden bekymrende adfærd hos forældre. iv) Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre. v) Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne. vi) Utilstrækkelig omsorg fra forældre. vii) Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig. c) Andet: Her angives andet.

Detaljeret beskrivelse

UDSLAG16 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2010 31-12-9999 1 Misbrug hos barn/ung
01-01-2010 31-12-9999 10 Kriminalitet hos forældre
01-01-2010 31-12-9999 11 Anden bekymrende adfærd hos forældre
01-01-2010 31-12-9999 12 Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos forældre
01-01-2010 31-12-9999 13 Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne
01-01-2010 31-12-9999 14 Utilstrækkelig omsorg fra forældre
01-01-2010 31-12-9999 15 Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig
01-01-2010 31-12-9999 16 Andet
01-01-2010 31-12-9999 2 Kriminalitet hos barn/ung
01-01-2010 31-12-9999 3 Skoleproblemer hos barn/ung f.eks. fravær
01-01-2010 31-12-9999 4 Anden bekymrende adfærd hos barn/ung f.eks. udadreagerende adfærd
01-01-2010 31-12-9999 5 Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung
01-01-2010 31-12-9999 6 Sundhedsforhold hos barn/ung
01-01-2010 31-12-9999 7 Overgreb mod barn/ung f.eks. seksuelt eller voldeligt
01-01-2010 31-12-9999 8 Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung
01-01-2010 31-12-9999 9 Misbrug hos forældre