Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

EFTHJEM

Langt navn

ophold efter anbringelse

Generel Beskrivelse

Hvor tager den unge ophold efter anbringelsen?

Der skal indberettes ophør af døgnophold i efterværn, når den unge fraflytter anbringelsesstedet mere end midlertidigt, eller den unge ikke længere har døgnophold efter § 76, stk. 1, nr. 1, i lov om social service. Stk. 9. Følgende oplysninger skal indberettes ved ophør i døgnophold i efterværn: 1) Dato for ophør. 3) Hvor tager den unge ophold: a) Forældre. b) Øvrige familie eller netværk. c) Egen bolig eller delebolig (uvisiteret). d) Botilbud for voksne. e) Andet sted.

Detaljeret beskrivelse

Angiver 5 opholdskategorier, som bruges tila tbeskrive, hvor den unge tager ophold efter anbringelsen. Fx egen bolig eller hos forældre. Det er kun muligt at angive ét svar. Gælder for de 18-22 årige

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1970 31-12-9999 1 Forældre
01-01-1970 31-12-9999 2 Øvrige familie eller netværk
01-01-1970 31-12-9999 3 Egen bolig (uvisiteret)
01-01-1970 31-12-9999 4 Botilbud for voksne
01-01-1970 31-12-9999 5 Andet sted