Gå til sidens indhold

EFTHJEM

Langt navn

ophold efter anbringelse

Generel Beskrivelse

Hvor tager den unge ophold efter anbringelsen?

Der skal indberettes ophør af døgnophold i efterværn, når den unge fraflytter anbringelsesstedet mere end midlertidigt, eller den unge ikke længere har døgnophold efter § 76, stk. 1, nr. 1, i lov om social service. Stk. 9. Følgende oplysninger skal indberettes ved ophør i døgnophold i efterværn: 1) Dato for ophør. 3) Hvor tager den unge ophold: a) Forældre. b) Øvrige familie eller netværk. c) Egen bolig eller delebolig (uvisiteret). d) Botilbud for voksne. e) Andet sted.

Detaljeret beskrivelse

Angiver 5 opholdskategorier, som bruges tila tbeskrive, hvor den unge tager ophold efter anbringelsen. Fx egen bolig eller hos forældre. Det er kun muligt at angive ét svar. Gælder for de 18-22 årige

Værdisæt

D280601.TXT_ANB_EFTHJEM - ophold efter anbringelse
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1970 1 Forældre
01-01-1970 2 Øvrige familie eller netværk
01-01-1970 3 Egen bolig (uvisiteret)
01-01-1970 4 Botilbud for voksne
01-01-1970 5 Andet sted
01-01-1970 6 Adoptivforældre
01-01-1970 31-12-2030 99 Uoplyst/ikke relevant