Gå til sidens indhold

EFTEROPHOER2

Langt navn

Årsager til ophør af efterværn 2

Generel Beskrivelse

Årsagen til efterværnsopholdet afsluttes. 2. Formålet med anbringelsen er ikke opnået

Der skal indberettes ophør af døgnophold i efterværn, når den unge fraflytter anbringelsesstedet mere end midlertidigt, eller den unge ikke længere har døgnophold efter § 76, stk. 1, nr. 1, i lov om social service. Stk. 9. Følgende oplysninger skal indberettes ved ophør i døgnophold i efterværn: 1) Dato for ophør. 2) Årsag(er) til ophør: a) Formålet med døgnopholdet er opnået. b) Formålet med døgnopholdet kan ikke opnås. c) Den unge fylder 23 år. d) Anbringelsen ophører på den unges eller anbringelsesstedets foranledning. e) Andet ophør.

Detaljeret beskrivelse

EFTEROPHOER2 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D280601.TXT_ANB_EFTEROPHOER - Årsager til ophør af efterværn 1
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1970 1 Formålet med anbringelsen er opnået
01-01-1970 2 Formålet med anbringelsen er ikke opnået
01-01-1970 3 Den unge fylder 23 år
01-01-1970 4 Anbringelsen ophører på den unges eller anbringelsesstedets foranledning
01-01-1970 01-01-2030 5 Andet ophør
01-01-1970 6 Andet ophør
01-01-1970 31-12-2030 99 Uoplyst/ikke relevant